در نشست مسئولین قضایی و بهزیستی صورت گرفت؛
جلسه هماهنگی صدور شناسنامه و مراحل فرزندخواندگی فرزندان بی سرپرست و بدسرپرست با حضور مسئولین قضایی و برخی مدیران بهزیستی در شیرخوارگاه آمنه تشکیل شد.

به گزارش تهران پرس به نقل از روابط عمومی بهزیستی استان تهران، در این نشست، سعید بابایی مدیر کل کودکان و نوجوانان بهزیستی کشور، فاطمه ارزانیان معاون امور اجتماعی بهزیستی استان تهران، مدیران، معاونان اجتماعی و مسئولان حقوقی سه شهرستان شمیرانات، تهران و ری حضور داشتند.

عباس قادری سرپرست مجتمع قضائی ویژه امور حسبی دادگاه های عمومی و انقلاب تهران، موسویان دادیار شعبه پنجم دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲۵ تهران، ناصر عباس زاده رئیس شعبه ۴۹ دادگاه خانواده و نوروزیان رئیس شعبه ۴۵ دادگاه خانواده هم حاضر بودند.

معاون امور اجتماعی بهزیستی استان تهران در این جلسه با تبیین جایگاه قانونی در حوزه سرپرستی و فرزندخواندگی بیان داشت: برابر تکالیف و اختیارات قانونی ولایت برخی از اعضای جامعه به سازمان بهزیستی سپرده شده است که این نهاد مدنی نهایت اهتمام خود را برای ایفای درست این نقش در جامعه به کار گرفته است.

فاطمه ارزانیان ادامه داد: برگزاری چنین نشست تعاملی در راستای عمل صحیح به وظایف قانونی است که قانونگذار برای بهزیستی تعریف کرده است.

مدیرکل کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی کشور نیز در این جلسه ضمن تشکر از برپایی چنین نشستی با بیان حساس و مهم بودن موضوع فرزندخواندگی اظهار داشت: زمان در تمامی ابعاد این موضوع باید به حداقل برسد.

سعید بابایی در ادامه خاطرنشان کرد: صدور شناسنامه سبب جلوگیری از آسیب های اجتماعی است که مستقیم به فرزندان بی سرپرست و بد سرپرست وارد می شود.

سرپرست مجتمع قضایی ویژه امور حسبی تهران ضمن بیان همکاری تمام قد با سازمان بهزیستی اذعان داشت: جایگاه مهم بهزیستی از نظر قانونی در تمام مراحل صدور شناسنامه و فرزندخواندگی بسیار مشهود است.

قاضی قادری در ادامه بند بند مفاد قانونی دستورالعمل و قانون فرزندخواندگی و صدور شناسنامه را قرائت و به تک تک سوالات به همراه راه حل های قانونی پاسخ داد.

گفتنی است؛ مدیران و معاونان بهزیستی شهرستان ها و قضات حاضر به بیان دیدگاه های خود پرداخته و در بسیاری از موارد به نقاط اشتراکی مطلوبی در مسیر تسریع امور فرزندخواندگی و صدور شناسنامه هم رسیدند.

کد خبر: ۳۳۵۶۲
۲۲ تير ۱۴۰۱ - ۱۰:۳۳
save
email
اشتراک گذاری :
ارسال نظر