اخبار
/files/fa/news/1401/3/5/10086_725.jpg
در موزه ملی انقلاب و دفاع مقدس؛

پل آزادی افتتاح شد

گذر فرهنگی و هنری با عنوان «پل آزادی» در موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس افتتاح شد.
۱