احتمال درخواست تعطیلی شنبه در تهران
مدیرعامل توانیر خبر داد:

احتمال درخواست تعطیلی شنبه در تهران

اخبار
/files/fa/news/1403/5/4/206310_660.jpg
عضو هیئت مدیره انجمن وارد کنندگان موبایل:

تعرفه واردات موبایل اعلام شد

عضو هیئت مدیره انجمن وارد کنندگان موبایل از تعرفه جدید تلفن همراه در ورودی گمرکات کشور خبر داد.
۱