تقویم فنی سال 1402 اعلام شد
تقویم فنی سال 1402 شامل زمانبندی مسابقات قهرمانی کشور، انتخابی تیم ملی، لیگ و رقابت های بین المللی داخلی اعلام شد.

به گزارش تهران پرس، تاریخ دقیق برگزاری مسابقات، میزبانان و شرایط برگزاری متعاقبا اعلام خواهد شد.
رقابت‌های بین المللی جام شاهد فرنگی جوانان دهه اول اردیبهشت ماه ۱۴۰۲
رقابت‌های بین المللی جام علی آبادی فرنگی نوجوانان دهه دوم اردیبهشت ماه ۱۴۰۲
رقابت‌های بین المللی جام تختی فرنگی بزرگسالان ۲۱ و ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲
رقابت‌های بین المللی جام عبداله موحد آزاد نوجوانان دهه سوم اردیبهشت ماه ۱۴۰۲
لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور فرنگی بزرگسالان دهه سوم اردیبهشت ماه ۱۴۰۲
رقابت‌های قهرمانی کشور نونهالان فرنگی نونهالان ۲۱، ۲۰ و ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲
رقابت‌های قهرمانی کشور نونهالان آزاد نونهالان ۲۸، ۲۷ و ۲۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲
رقابت‌های بین المللی جام تختی آزاد بزرگسالان دهه اول خرداد ماه ۱۴۰۲
لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور آزاد بزرگسالان دهه دوم خرداد ماه ۱۴۰۲
رقابت‌های بین المللی جام هاشمی نژاد آزاد جوانان ۱۸ و ۱۹ خرداد ماه ۱۴۰۲
رقابت‌های قهرمانی کشور پیشکسوتان آزاد و فرنگی پیشکسوتان دهه اول تیر ماه ۱۴۰۲
رقابت‌های قهرمانی کشور آلیش بانوان بزرگسالان دهه اول مرداد ماه ۱۴۰۲
لیگ منطقه‌ای نوجوانان آزاد و فرنگی نوجوانان دهه دوم مرداد ماه ۱۴۰۲
رقابت‌های قهرمانی کشور الیش مردان بزرگسالان دهه دوم شهریور ماه ۱۴۰۲
لیگ برتر آزاد بزرگسالان دهه اول مهر ماه ۱۴۰۲
لیگ برتر فرنگی بزرگسالان دهه دوم مهر ماه ۱۴۰۲
رقابت‌های قهرمانی کشور فرنگی بزرگسالان دهه اول دی ماه ۱۴۰۲
رقابت‌های قهرمانی کشور ازاد بزرگسالان دهه سوم دی ماه ۱۴۰۲
رقابت‌های قهرمانی کشور فرنگی جوانان دهه دوم بهمن ماه ۱۴۰۲
رقابت‌های قهرمانی کشور ازاد جوانان دهه دوم بهمن ماه ۱۴۰۲
رقابت‌های قهرمانی کشور آزاد نوجوانان دهه دوم اسفند ماه ۱۴۰۲
رقابت‌های قهرمانی کشور فرنگی نوجوانان دهه دوم اسفند ماه ۱۴۰۲
رقابت‌های انتخابی جام تختی آزاد بزرگسالان دهه دوم اسفند ماه ۱۴۰۲
رویداد (میزبانی/ قهرمانی کشور)
رشته
رده سنی
تاریخ برگزاری
رقابت های بین المللی جام شاهد
فرنگی
جوانان
دهه اول اردیبهشت ماه 1402
رقابت های بین المللی جام علی آبادی
فرنگی
نوجوانان
دهه دوم اردیبهشت ماه 1402
رقابت های بین المللی جام تختی
فرنگی
بزرگسالان
21و 22 اردیبهشت ماه 1402
رقابت های بین المللی جام عبداله موحد
آزاد
نوجوانان
دهه سوم اردیبهشت ماه 1402
لیگ دسته اول باشگاه های کشور
فرنگی
بزرگسالان
دهه سوم اردیبهشت ماه 1402
رقابت های قهرمانی کشور نونهالان
فرنگی
نونهالان
21،20و22 اردیبهشت ماه1402
رقابت های قهرمانی کشور نونهالان
آزاد
نونهالان
28،27و29 اردیبهشت ماه 1402
رقابت های بین المللی جام تختی
آزاد
بزرگسالان
دهه اول خرداد ماه 1402
لیگ دسته اول باشگاه های کشور
آزاد
بزرگسالان
دهه دوم خرداد ماه 1402
رقابت های بین المللی جام هاشمی نژاد
آزاد
جوانان
18و19 خرداد ماه 1402
رقابت های قهرمانی کشور پیشکسوتان
آزاد و فرنگی
پیشکسوتان
دهه اول تیر ماه 1402
رقابت های قهرمانی کشور
آلیش بانوان
بزرگسالان
دهه اول مرداد ماه 1402
لیگ منطقه ای نوجوانان
آزاد و فرنگی
نوجوانان
دهه دوم مرداد ماه 1402
رقابت های قهرمانی کشور
الیش مردان
بزرگسالان
دهه دوم شهریور ماه 1402
لیگ برتر
آزاد
بزرگسالان
دهه اول مهر ماه 1402
لیگ برتر
آ فرنگی
بزرگسالان
دهه دوم مهر ماه 1402
رقابت های قهرمانی کشور
فرنگی
بزرگسالان
دهه اول دی ماه 1402
رقابت های قهرمانی کشور
ازاد
بزرگسالان
دهه سوم دی ماه 1402
رقابت های قهرمانی کشور
فرنگی
جوانان
دهه دوم بهمن ماه 1402
رقابت های قهرمانی کشور
ازاد
جوانان
دهه دوم بهمن ماه 1402
رقابت های قهرمانی کشور
آزاد
نوجوانان
دهه دوم اسفند ماه 1402
رقابت های قهرمانی کشور
فرنگی
نوجوانان
دهه دوم اسفند ماه 1402
رقابت های انتخابی جام تختی
آزاد
بزرگسالان
دهه دوم اسفند ماه 1402
انتهای خبر//ح.ع

کد خبر: ۴۴۸۶۲
۰۹ فروردين ۱۴۰۲ - ۱۳:۲۵
save
email
اشتراک گذاری :
ارسال نظر
captcha