جشنواره آموزش دانشگاه تهران
­دکتر علی اسدی استاد دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی، دکتر محمدسعید تسلیمی استاد دانشکده مدیریت و دکتر محمدرضا گنجعلی استاد دانشکدگان علوم دانشگاه تهران امروز در جشنواره آموزش دانشگاه تهران، به عنوان اساتید نمونه دانشگاه تهران معرفی و تجلیل شدند.
کد خبر: ۴۸۲۲۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۲۰