شهرداری منطقه 15
در بازدید مدیرکل حریم از منطقه 15 مطرح شد؛
فسایی مدیرکل حریم شهر تهران در بازدید از محدوده حریم منطقه 15 گفت: استفاده از پتانسیل زمین های مناسب در حریم این منطقه می تواند گامی در جهت بهسازی وروردی جنوبشرق پایتخت باشد.
کد خبر: ۳۵۲۳۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۲۶