طرح ساماندهی دستفروشان
شهردار منطقه۱۳ با اشاره به طرح ساماندهی دستفروشان و بساط گستران محدوده، از دریافت و ثبت اطلاعات افراد در سامانه صدور کارت دستفروشان خبر داد و گفت: با اجرای این طرح، دستفروشان منطقه۱۳ کارت شناسایی دریافت کرده و در بازار های محلی ساماندهی می شوند.
کد خبر: ۳۵۳۴۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۲۹

طرح ضربتی انضباط اجتماعی و ساماندهی سدمعبری ها و بساط گستران در منطقه14 اجرا می شود.
کد خبر: ۳۵۲۲۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۲۶