صندوق بازنشستگی
نمایندگان مجلس انتقال کسور بازنشستگی یا حق بیمه تمامی کسانی که کسور بازنشستگی یا حق بیمه خود را از صندوق بازنشستگی ذیربط دریافت کردند را ممنوع ساختند.
کد خبر: ۳۴۵۷۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۱۲