رضا معلم
در هشت ماه گذشته در منطقه 4 اجرایی شد:
معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری منطقه 4 تهران از اقدامات ایمن سازی و رسیدگی به نقاط بی دفاع شهری در هشت ماه گذشته خبر داد.
کد خبر: ۳۴۱۹۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۰۴