ساماندهی بازار مسکن و اجاره بها
طبق اعلام مرکز آمار نرخ اجاره از ماه گذشته تاکنون ۳درصد افزایش را در کل کشور تجربه کرده است.
کد خبر: ۳۴۷۰۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۱۵

هیات دولت بسته پیشنهادی «ساماندهی بازار مسکن و اجاره بها» را با هدف حمایت از مستأجرین و تشویق موجرین قانون‌مدار به تصویب رساند.
کد خبر: ۳۳۵۷۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۴/۲۲