قراردادهای صوری مسکن
عضو هیئت مدیره اتحادیه املاک گفت: با اعمال قوانین دستوری برای بازار اجاره، شاهد افزایش تخلفات در بخش انعقاد قرارداد اجاره خواهیم بود.
کد خبر: ۳۳۲۹۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۴/۱۵