زندان رجایی شهر
دادستان تهران به همراه تیم ۱۱۵ نفره قضایی از بندهای مختلف زندان رجایی‌شهر کرج بازدید و با زندانیان به صورت چهره به چهره گفت‌وگو کرد.
کد خبر: ۳۳۰۲۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۴/۰۹