شاخص کل بورس
در ابتدای بازار رقم خورد؛
شاخص کل بورس با اُفت یک هزار و ۲۱۲ واحدی در ارتفاع یک میلیون و ۵۱۲ هزار و ۵۰۳ واحد قرار گرفت.
کد خبر: ۳۳۰۵۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۴/۱۱

در ساعت ۹:۴۰ دقیقه شاخص کل بورس با اُفت یک هزار و ۵۶۷ واحد در ارتفاع یک میلیون و ۵۱۲ هزار و ۸۶۷ واحدی قرار گرفت.
کد خبر: ۳۲۹۴۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۴/۰۸

در ابتدای بازار رقم خورد؛
شاخص کل بورس با رشد ۸ هزار و ۳۶ واحدی در ارتفاع یک میلیون و ۵۱۲ هزار و ۱۰۱ واحد قرار گرفت.
کد خبر: ۳۲۸۹۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۴/۰۷

در ساعت ۹:۵۵ دقیقه شاخص کل بورس به مدار صعودی بازگشت و با رشد یک هزار و ۲۲۶ واحد در ارتفاع یک میلیون و ۵۰۲ هزار و ۵۶۶ واحدی قرار گرفت.
کد خبر: ۳۲۸۲۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۴/۰۶