تراکنش های کارتخوان
رئیس اتاق اصناف تهران:
نوده فراهانی گفت: آمارها نشان داده ۷۰ درصد از تراکنش های کسبه مربوط به کسب و کار هست و مابقی صرف تراکنش های شخصی بوده است.
کد خبر: ۳۲۷۵۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۴/۰۵