وزارت صمت
نماینده تهران در مجلس با اشاره به بحث استیضاح وزیر صمت گفت: به اعتقاد من باید فرصت بیشتری به وزیر صمت داده شود، به همین دلیل در این مقطع زمانی با استیضاح وزیر صمت مخالف هستیم.
کد خبر: ۳۲۶۹۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۴/۰۳

در واردات خودروهای اقتصادی محدودیت هایی اعمال شده است.
کد خبر: ۳۱۳۸۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۲۴