منطقه13
صنایع جنگ افزارسازی ساصد با هدف تأمین سرانه‌های خدماتی مورد نیاز در اختیار ساکنان منطقه 13 قرار گرفت.
کد خبر: ۳۱۳۷۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۲۴