شاخص کل بورس تهران
در پایان معاملات امروز؛
شاخص کل معاملات بازار سرمایه امروز با افزایش ۴۱۱۲ واحدی (۰.۲۹ درصد) روبرو بود و در پایان معاملات بازار، شاخص کل در ارتفاع یک میلیون و ۴۲۷ هزار واحدی قرار گرفت.
کد خبر: ۳۴۴۹۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۱۰

در ابتدای بازار رقم خورد؛
شاخص کل بورس با رشد ۲ هزار و ۴۵ واحدی در ارتفاع یک میلیون و ۴۴۵ هزار و ۷۵۷ واحد قرار گرفت.
کد خبر: ۳۴۳۷۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۰۸

در ابتدای بازار رقم خورد
شاخص کل بورس با رشد ۴ هزار و ۱۷۱ واحدی در ارتفاع یک میلیون و ۴۴۲ هزار و ۶۲۰ واحد قرار گرفت.
کد خبر: ۳۴۲۲۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۰۵

در ساعت ۰۹:۴۵ شاخص کل بورس با افت ۷ هزار و ۷۰۳ واحد در ارتفاع یک میلیون و ۴۵۵ هزار و ۳۱۹ واحدی قرار گرفت.
کد خبر: ۳۴۱۳۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۰۳

در ساعت ۱۰:۱۰ شاخص کل بورس با اُفت ۵ هزار و ۲۶۵ واحدی در ارتفاع یک میلیون و ۴۷۴ هزار و ۷۸۵ واحدی قرار گرفت.
کد خبر: ۳۳۷۷۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۴/۲۶

در ابتدای بازار رقم خورد؛
شاخص کل بورس با رشد ۱۲۸ واحدی آغاز به کار کرد و در ارتفاع یک میلیون و ۵۰۷ هزار و ۲۸۵ واحد قرار گرفت.
کد خبر: ۳۳۲۵۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۴/۱۴

در ابتدای بازار رقم خورد؛
شاخص کل بورس با رشد ۶۵۹ واحدی آغاز به کار کرد و در ارتفاع یک میلیون و ۵۰۳ هزار و ۶۴۵ واحد قرار گرفت.
کد خبر: ۳۳۱۹۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۴/۱۳

در پایان معاملات امروز؛
شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در دومین روز کاری هفته با ۱۳۴۶ واحد افزایش بر روی عدد یک میلیون و ۵۰۲ هزار واحدی ایستاد.
کد خبر: ۳۳۱۲۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۴/۱۲

در ابتدای بازار رقم خورد؛
شاخص کل بورس با اُفت یک هزار و ۶۷۳ واحدی در ارتفاع یک میلیون و ۵۱۲ هزار و ۷۶۱ واحد قرار گرفت.
کد خبر: ۳۲۹۴۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۴/۰۸

در ابتدای بازار رقم خورد؛
شاخص کل بورس با رشد ۸ هزار و ۳۶ واحدی در ارتفاع یک میلیون و ۵۱۲ هزار و ۱۰۱ واحد قرار گرفت.
کد خبر: ۳۲۸۹۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۴/۰۷

در آغاز معاملات امروز رقم خورد؛
شاخص کل بورس با اُفت ۳۳۰ واحدی در ارتفاع یک میلیون و ۵۰۱ هزار و ۹ واحد قرار گرفت.
کد خبر: ۳۲۸۲۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۴/۰۶

در ساعت ۱۰:۰۴ دقیقه شاخص کل بورس با اُفت ۶ هزار و ۸۳۹ واحد در ارتفاع یک میلیون و ۵۱۳ هزار و ۴۹۴ واحدی قرار گرفت.
کد خبر: ۳۲۷۸۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۴/۰۵

شاخص کل بورس تهران در پایان معاملات امروز (چهارشنبه، یکم تیرماه) با ۶ هزار و ۲۳۳ ‌واحد کاهش در ارتفاع یک ‌میلیون و ۵۳۳‌ هزار واحدی قرار گرفت.
کد خبر: ۳۲۶۶۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۴/۰۱

در آغاز معاملات ۲۴ اردیبهشت؛
شاخص کل بورس تهران، امروز در ابتدای معاملات با رشد ۵ هزار و ۲۶ واحدی آغاز به کار کرد.
کد خبر: ۳۱۳۸۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۲۴

در پایان معاملات ۲۱ اردیبهشت؛
شاخص کل بورس با رشد ۲۴ هزار و ۹۱۸ واحد در تراز یک میلیون و ۵۶۴ هزار و ۴۴۹ واحد متوقف شد.
کد خبر: ۳۱۳۱۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۲۱

در معاملات ۲۰ اردیبهشت؛
شاخص کل بورس تهران، امروز در ساعت ۱۰ با اُفت ۵ هزار و ۴۰ واحدی آغاز به کار کرد.
کد خبر: ۳۱۲۵۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۲۰