کیفیت هوا
تهران از ابتدای سال ۲ روز هوای پاک و ۳۰ روز هوای قابل قبول و ۸ روز هوای آلوده برای گروه‌های حساس جامعه، یک روز ناسالم برای همه افراد و یک روز هوای خطرناک داشته است.
کد خبر: ۳۰۹۷۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۱۲

شاخص آلودگی هوا در حال حاضر بر روی عدد 70 قرارگرفته و کیفیت هوای تهران قابل قبول است.
کد خبر: ۳۰۸۶۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۱۰