نمایشگاه قرآن
تهران پرس گزارش می دهد؛
گزارش میدانی از ششمین روز برگزاری این نمایشگاه در روز پنجشنبه حاکی از بروز مشکل در برخی پارکینگهای مصلی و سخت‌شدن تردد شرکت کنندگان به محل سالن نمایشگاه، به دلیل ازدحام جمعیت بود.
کد خبر: ۳۰۵۳۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۰۲

نمایشگاه قرآن امسال از ۱۴ الی ۲۵ ماه مبارک رمضان مصادف با ۲۷ فروردین تا هفتم اردیبهشت ۱۴۰۱ در مصلی در حال برگزاری است.
کد خبر: ۳۰۵۰۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

نمایشگاه قرآن امسال از ۱۴ الی ۲۵ ماه مبارک رمضان مصادف با ۲۷ فروردین تا هفتم اردیبهشت ۱۴۰۱ در مصلی در حال برگزاری است.
کد خبر: ۳۰۵۰۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

نمایشگاه قرآن امسال از ۱۴ الی ۲۵ ماه مبارک رمضان مصادف با ۲۷ فروردین تا هفتم اردیبهشت ۱۴۰۱ در مصلی در حال برگزاری است.
کد خبر: ۳۰۵۰۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

نمایشگاه قرآن امسال از ۱۴ الی ۲۵ ماه مبارک رمضان مصادف با ۲۷ فروردین تا هفتم اردیبهشت ۱۴۰۱ در مصلی در حال برگزاری است.
کد خبر: ۳۰۴۹۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

نمایشگاه قرآن امسال از ۱۴ الی ۲۵ ماه مبارک رمضان مصادف با ۲۷ فروردین تا هفتم اردیبهشت ۱۴۰۱ در مصلی در حال برگزاری است.
کد خبر: ۳۰۴۹۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

امسال نمایشگاه قرآن به صورت حضوری در مصلی تهران برگزار می‌شود و پروتکل‌های بهداشتی به طور تمام و کمال در آن رعایت می‌شود.
کد خبر: ۳۰۴۹۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

نمایشگاه قرآن امسال از ۱۴ الی ۲۵ ماه مبارک رمضان مصادف با ۲۷ فروردین تا هفتم اردیبهشت ۱۴۰۱ در مصلی در حال برگزاری است.
کد خبر: ۳۰۴۶۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

نمایشگاه قرآن امسال در محیطی چندجانبه و جذاب و به عنوان تفرجگاه دینی مردم خواهد بود.
کد خبر: ۳۰۴۶۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

نمایشگاه قرآن امسال از ۱۴ الی ۲۵ ماه مبارک رمضان مصادف با ۲۷ فروردین تا هفتم اردیبهشت ۱۴۰۱ در مصلی در حال برگزاری است.
کد خبر: ۳۰۴۶۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

در روز اول و دوم؛
نمایشگاه قرآن امسال از ۱۴ الی ۲۵ ماه مبارک رمضان مصادف با ۲۷ فروردین تا هفتم اردیبهشت ۱۴۰۱ در مصلی در حال برگزاری است.
کد خبر: ۳۰۴۲۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۱/۲۹