پیگیری اجرایی شدن مصوبات جلسه ستادملی مدیریت کرونا

پیگیری اجرایی شدن مصوبات جلسه ستادملی مدیریت کرونا

دبیر قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مبارزه با کرونا، در نامه ای به وزیر بهداشت و معاون امنیتی وانتظامی وزارت کشور و رئیس کمیته امنیتی، انتظامی و اجتماعی ستاد ملی مبارزه با کرونا خواستار اجرای بند ۳ مصوبات هفتاد و نهمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا شد.؛