شهید حاج قاسم سلیمانی استکبار جهانی حامی داعش در منطقه را شکست داد/ کشورهای منطقه تمامیت ارضی خود را مدیون مکتب سلیمانی هستند

شهید حاج قاسم سلیمانی استکبار جهانی حامی داعش در منطقه را شکست داد/ کشورهای منطقه تمامیت ارضی خود را مدیون مکتب سلیمانی هستند

دیپلمات ارشد سابق با تأکید بر وجه بین المللی شهید حاج قاسم سلیمانی گفت: عراق حفظ تمامیت ارضی، استقلال و حاکمیت خود را مدیون شهید حاج قاسم سلیمانی و یارانش است.؛