عده‌ای فکر نکنند که بازی‌های رسانه‌ای و سیاسی می‌توانند مانع اجرای قانون شوند

عده‌ای فکر نکنند که بازی‌های رسانه‌ای و سیاسی می‌توانند مانع اجرای قانون شوند

خضریان بیان کرد: توصیه می‌کنیم دولت به جای اینکه بهانه به دست دشمن بدهد و آب در آسیاب دشمن بریزد، قانون را اجرا نماید. عده‌ای فکر نکنند که بازی‌های رسانه‌ای و سیاسی می‌توانند مانع اجرای قانون شوند.؛
افتتاح فاز اول مصلی باقرشهر

افتتاح فاز اول مصلی باقرشهر

علی خضریان گفت: در نشست امروز قرارشد بعد از ۱۳ سال از شروع به کار پروژه مصلی باقرشهر، فاز اول این پروژه تا ماه آینده افتتاح شود.؛