برنامه و پیشنهادات شورای شهر تهران برای نوسازی بافت فرسوده/ سرعت و کیفیت ارائه خدمات شهری در جنوب شهر را افزایش خواهیم داد

برنامه و پیشنهادات شورای شهر تهران برای نوسازی بافت فرسوده/ سرعت و کیفیت ارائه خدمات شهری در جنوب شهر را افزایش خواهیم داد

سید احمد علوی از ز برنامه‌ کمیسیون شهرسازی شورای شهر تهران برای نوسازی بافت فرسوده تهران خبر داد و گفت: همچنین ما نیز در کمیسیون اجتماعی پیشنهاداتی در خصوص بافت فرسوده به کمیسیون شهرسازی ارائه کرده‌ایم که امیدواریم این پیشنهادات محرکی برای نوسازی بافت فرسوده باشد.؛
آخرین وضعیت سلامت جسمانی مهدی چمران

آخرین وضعیت سلامت جسمانی مهدی چمران

نائب رئیس شورای شهر تهران با اشاره به آخرین وضعیت جسمانی مهدی چمران گفت: از اعضای شورای شهر در مورد انتصابات نظرخواهی شده ولی تصمیم گیرنده در این زمینه شهردار جدید است.؛