منطقه۱۳|طرح جهادی واکسیناسیون اقشار آسیب پذیر در منطقه

منطقه۱۳|طرح جهادی واکسیناسیون اقشار آسیب پذیر در منطقه

شهردار منطقه ۱۳ از واکسیناسیون اقشار آسیب پذیر در راستای سیاست های شهرداری تهران و پویش جهادی تزریق ۳۰۰ هزار دز واکسن در شهر تهران خبر داد و گفت: ضمن واکسیناسیون افراد بی خانمان، افراد جامانده از واکسن از قبیل معلولان و سالمندان شناسایی می شود.؛