منطقه۱۹|برگزاری جلسه طرح تحول نگهداشت شهر

منطقه۱۹|برگزاری جلسه طرح تحول نگهداشت شهر

جلسه طرح «تحول نگهداشت شهر» در منطقه 19 با حضور سید مهدی هدایت شهردار منطقه، محمد یار محمدی مدیر پروژه، حمید روحانی فرد رئیس اداره فناوری اطلاعات و ارزیابی عملکرد و محمد حسین شیرازی مدیر روابط عمومی اداره کل هماهنگی، نظارت و پیگیری امور مناطق برگزار شد.؛