صف مرغ، جوجه‌های آخرپاییز برجام است

صف مرغ، جوجه‌های آخرپاییز برجام است

پژمانفر با اشاره به صف های طولانی مرغ در تهران عنوان کرد: امروز حاصل چرخیدن زندگی مردم شرایطی است که آن را مشاهده می کنیم. درواقع جوجه آخر پاییز است که دارد شمارش می‌شود.؛
اجازه خطای دوباره را به دولت نخواهیم داد

اجازه خطای دوباره را به دولت نخواهیم داد

علی خضریان گفت: در صورت بازگشت قطعنامه های شورای امنیت همه نظارت ها و بازرسی های آژانس که دربرجام و پروتکل الحاقی پذیرفته ایم را تعطیل خواهیم کرد. کمیسیون اصل۹۰ به اجرای این طرح نظارت خواهد کرد و اجازه خطای دوباره به دولت نخواهیم داد.؛