هفته آینده میزبان وزراى همسایگان افغانستان هستیم/ پیش‌شرطی برای آمریکا تعیین نکردیم چون آمریکا اصلا عضو برجام نیست

هفته آینده میزبان وزراى همسایگان افغانستان هستیم/ پیش‌شرطی برای آمریکا تعیین نکردیم چون آمریکا اصلا عضو برجام نیست

سخنگوی کشورمان در ارتباط با از سرگیری مذاکرات وین بیان کرد: مذاكرات ادامه پيدا خواهد كرد و فرآيند تصميم‌گيرى در اين خصوص به نتيجه رسيده است و اكنون در حال بررسی چالش‌هايي هستیم كه در شش دور مذاكرات وين بوجود آمده است.؛
سیاست مذاکرات برجامی تغییر کند

سیاست مذاکرات برجامی تغییر کند

احمدی با بیان اینکه برجام برای ما هیچ‌گونه ثمر و عایدی نداشته است، گفت: درست نیست که سیاست دولت قبل در مذاکرات را ادامه دهیم و باید رویه ما در مذاکرات تغییر کند.؛