امید واقعی برای رفع مشکلات کشور داریم

امید واقعی برای رفع مشکلات کشور داریم

بیگی نژاد تصریح کرد: اگر کسی با آمدن آیت‌الله رئیسی بخواهد امید افراطی به جامعه بدهد، قطعاً در آینده به مشکل برمی‌خوریم البته همگی ما امید واقعی برای رفع مشکلات کشور داریم ولی اگر کسی امید افراطی داد در زمره ضد انقلابیون محسوب می‌شود؛