قران
دل‌هایمان را به نور کتاب آسمانی روشن کنیم؛
هر روز یک صفحه با کلام الله قرآن کریم همراه ما باشید؛ امروز چشمانمان را منور به نور سوره «العاديات» می‌کنیم.
کد خبر: ۵۶۳۱۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۲۲

دل‌هایمان را به نور کتاب آسمانی روشن کنیم؛
هر روز یک صفحه با کلام الله قرآن کریم همراه ما باشید؛ امروز چشمانمان را منور به نور سوره «الزلزلة» می‌کنیم.
کد خبر: ۵۶۲۰۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۲۰

دل‌هایمان را به نور کتاب آسمانی روشن کنیم؛
هر روز یک صفحه با کلام الله قرآن کریم همراه ما باشید؛ امروز چشمانمان را منور به نور سوره «قدر» می‌کنیم.
کد خبر: ۵۶۱۴۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۱۹

دل‌هایمان را به نور کتاب آسمانی روشن کنیم؛
هر روز یک صفحه با کلام الله قرآن کریم همراه ما باشید؛ امروز چشمانمان را منور به نور سوره «البلد» می‌کنیم.
کد خبر: ۵۵۹۹۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۱۵

دل‌هایمان را به نور کتاب آسمانی روشن کنیم؛
هر روز یک صفحه با کلام الله قرآن کریم همراه ما باشید؛ امروز چشمانمان را منور به نور سوره «الدخان» می‌کنیم.
کد خبر: ۵۵۵۷۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۰۶

دل‌هایمان را به نور کتاب آسمانی روشن کنیم؛
هر روز یک صفحه با کلام الله قرآن کریم همراه ما باشید؛ امروز چشمانمان را منور به نور سوره «التحريم» می‌کنیم.
کد خبر: ۵۵۴۲۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۰۴

دل‌هایمان را به نور کتاب آسمانی روشن کنیم؛
هر روز یک صفحه با کلام الله قرآن کریم همراه ما باشید؛ امروز چشمانمان را منور به نور سوره «الحديد» می‌کنیم.
کد خبر: ۵۵۳۶۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۰۱

دل‌هایمان را به نور کتاب آسمانی روشن کنیم؛
هر روز یک صفحه با کلام الله قرآن کریم همراه ما باشید؛ امروز چشمانمان را منور به نور سوره «الطور» می‌کنیم.
کد خبر: ۵۵۳۰۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

دل‌هایمان را به نور کتاب آسمانی روشن کنیم؛
هر روز یک صفحه با کلام الله قرآن کریم همراه ما باشید؛ امروز چشمانمان را منور به نور سوره «الذاريات» می‌کنیم.
کد خبر: ۵۵۲۵۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۲۹

دل‌هایمان را به نور کتاب آسمانی روشن کنیم؛
هر روز یک صفحه با کلام الله قرآن کریم همراه ما باشید؛ امروز چشمانمان را منور به نور سوره «طه» می‌کنیم.
کد خبر: ۵۴۷۷۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۱۷

دل‌هایمان را به نور کتاب آسمانی روشن کنیم؛
هر روز یک صفحه با کلام الله قرآن کریم همراه ما باشید؛ امروز چشمانمان را منور به نور سوره «يوسف» می‌کنیم.
کد خبر: ۵۴۵۱۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۱۱

دل‌هایمان را به نور کتاب آسمانی روشن کنیم؛
هر روز یک صفحه با کلام الله قرآن کریم همراه ما باشید؛ امروز چشمانمان را منور به نور سوره «الأعراف» می‌کنیم.
کد خبر: ۵۴۳۲۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۰۷

دل‌هایمان را به نور کتاب آسمانی روشن کنیم؛
هر روز یک صفحه با کلام الله قرآن کریم همراه ما باشید؛ امروز چشمانمان را منور به نور سوره «الأنعام» می‌کنیم.
کد خبر: ۵۴۲۵۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۰۵

دل‌هایمان را به نور کتاب آسمانی روشن کنیم؛
هر روز یک صفحه با کلام الله قرآن کریم همراه ما باشید؛ امروز چشمانمان را منور به نور سوره «المائدة» می‌کنیم.
کد خبر: ۵۴۲۵۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۰۴

هر روز یک صفحه با کلام‌ الله قرآن؛
صفحه ۳ سوره مبارکه بقره
کد خبر: ۵۳۵۴۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۷/۱۸

هر روز یک صفحه با کلام‌ الله قرآن؛
صفحه ۲ سوره مبارکه بقره(جزء اول)
کد خبر: ۵۳۴۸۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۷/۱۷