محورهای برون شهری
براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۴۶۹ ترددشمار فعال در محور‌های برون‌شهری، نسبت به روز قبل ۱.۰ درصد افزایش را نشان می‌دهد.
کد خبر: ۳۹۵۲۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۰۸

طی شبانه روز گذشته، براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۳۹۲ ترددشمار فعال در محور‌های برون‌شهری، نسبت به روز قبل ۳.۱ درصد کاهش را نشان می‌دهد.
کد خبر: ۳۸۶۷۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۱۶

براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۳۵۹ ترددشمار فعال در محور‌های برون‌شهری، نسبت به روز قبل ۰.۱ درصد افزایش را نشان می‌دهد.
کد خبر: ۳۷۶۸۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۷/۲۳

آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۳۵۸ ترددشمار فعال در محورهای برون‌شهری ، نسبت به روز قبل ۱۰/۴ درصد افزایش را نشان می‌دهد.
کد خبر: ۳۷۱۵۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۷/۰۹

طی شبانه روز گذشته، براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۴۷۹ ترددشمار فعال در محور‌های برون‌شهری، نسبت به روز قبل ۲.۵ درصد افزایش را نشان می‌دهد.
کد خبر: ۳۶۴۷۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۲۲