رئیس سازمان بسیج فرهنگیان تهران بزرگ
رئیس سازمان بسیج فرهنگیان تهران بزرگ در گفتگو با تهران پرس عنوان کرد:
رئیس سازمان بسیج فرهنگیان تهران بزرگ گفت: در اغتشاشات سال گذشته شاهد بی‌آبرویی بیش از گذشته رسانه‌های غربی بودیم، چرا که مردم با دروغ‌های آنان آشنا شدند.
کد خبر: ۵۶۱۳۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۱۸

مسئول سازمان بسیج فرهنگیان تهران بزرگ در گفتگو با تهران پرس عنوان کرد:
مسئول سازمان بسیج فرهنگیان تهران بزرگ گفت: در اغتشاشات سال گذشته شاهد بی آبرویی بیش از گذشته رسانه‌های غربی بودیم، چرا که مردم با دروغ‌های آنان آشنا شدند.
کد خبر: ۵۶۱۳۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۱۸