محورهای برون شهری
براساس آخرین اطلاعات دریافتی تردد در محور‌های برون‌شهری، نسبت به روز قبل ۳.۰ درصد افزایش را نشان می‌دهد.
کد خبر: ۴۵۱۹۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۱/۱۹

براساس آخرین اطلاعات دریافتی تردد در محور‌های برون‌شهری، نسبت به روز قبل ۰.۳ درصد افزایش را نشان می‌دهد.
کد خبر: ۴۴۲۳۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۲۲

براساس آخرین اطلاعات دریافتی تردد در محور‌های برون‌شهری، نسبت به روز قبل ۰.۴ درصد افزایش را نشان می‌دهد.
کد خبر: ۴۲۰۰۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۰۱

براساس آخرین اطلاعات دریافتی تردد در محور‌های برون‌شهری، نسبت به روز قبل ۶.۱ درصد افزایش را نشان می‌دهد.
کد خبر: ۴۱۸۹۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۲۸

مرکز مدیریت راه های کشور از افزایش ۱۳.۷ درصدی تردد در محور‌های برون‌ شهری خبر داد .
کد خبر: ۴۱۸۱۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۲۷

نسبت به روز گذشته؛
براساس آخرین اطلاعات دریافتی تردد در محور‌های برون‌شهری، نسبت به روز قبل ۸.۰ درصد کاهش را نشان می‌دهد.
کد خبر: ۴۱۵۲۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۲۱

براساس آخرین اطلاعات دریافتی تردد در محور‌های برون‌شهری، نسبت به روز قبل ۵.۳ درصد افزایش را نشان می‌دهد.
کد خبر: ۴۱۳۳۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۱۸

براساس آخرین اطلاعات دریافتی تردد در محور‌های برون‌شهری، نسبت به روز قبل ۶.۲ درصد افزایش را نشان می‌دهد.
کد خبر: ۴۱۲۷۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۱۷

در شبانه روز گذشته، براساس آخرین اطلاعات دریافتی تردد در محور‌های برون‌شهری، نسبت به روز قبل ۰.۶ درصد افزایش را نشان می‌دهد.
کد خبر: ۴۱۰۹۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۱۳

براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۴۵۲ ترددشمار فعال در محور‌های برون‌شهری، نسبت به روز قبل ۱.۴ درصد افزایش را نشان می‌دهد.
کد خبر: ۴۰۲۳۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۲۳

براساس آخرین اطلاعات دریافتی تردد در محور‌های برون‌شهری، نسبت به روز قبل ۲.۳ درصد افزایش داشته است.
کد خبر: ۴۰۰۹۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۲۱

طی شبانه روز گذشته، براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۴۴۹ ترددشمار فعال در محور‌های برون‌شهری، نسبت به روز قبل ۹.۸ درصد افزایش را نشان می‌دهد.
کد خبر: ۳۹۳۱۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۰۳

براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۴۴۷ ترددشمار فعال در محور‌های برون‌شهری، نسبت به روز قبل ۲.۵ درصد کاهش را نشان می‌دهد.
کد خبر: ۳۹۲۲۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۰۱

براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۴۴۳ ترددشمار فعال در محور‌های برون‌شهری، نسبت به روز قبل ۰.۹ درصد کاهش را نشان می‌دهد.
کد خبر: ۳۸۹۲۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۲۳

براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۴۰۰ ترددشمار فعال در محور‌های برون‌شهری، نسبت به روز قبل ۲.۶ درصد افزایش را نشان می‌دهد.
کد خبر: ۳۸۷۷۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۱۸

مرکز مدیریت راه‌های کشور اعلام کرد؛
طی شبانه ‌روز گذشته، براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۳۹۲ ترددشمار فعال در محورهای برون‌شهری، نسبت به روز قبل ۳.۱ درصد کاهش را نشان می‌دهد.
کد خبر: ۳۸۶۹۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۱۶

براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۳۸۰ ترددشمار فعال در محور‌های برون‌شهری، نسبت به روز قبل ۰.۵ درصد افزایش را نشان می‌دهد.
کد خبر: ۳۸۴۳۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۱۰

براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۳۷۰ ترددشمار فعال در محور‌های برون‌شهری، نسبت به روز قبل ۱.۴ درصد افزایش را نشان می‌دهد.
کد خبر: ۳۸۲۸۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۰۷

مرکز مدیریت راه‌های کشور اعلام کرد؛
تردد‌ها در محور‌های برون‌شهری در مقایسه با روز قبل، 7 درصد افزایش داشته است.
کد خبر: ۳۸۲۵۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۰۵

مرکز مدیریت راه‌های کشور از کاهش ۹/۹ درصدی تردد در محور‌های برون‌شهری در مقایسه با روز قبل خبر داد.
کد خبر: ۳۸۰۶۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۰۱