بورس تهران
شاخص کل بورس و اوراق بهادار تهران در نیم ساعت ابتدایی معاملات با ۶ هزار و ۵۷۴ واحد کاهش به ۲ میلیون و ۱۲۳ هزار و ۳۳ واحد رسید.
کد خبر: ۵۲۴۱۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۶/۱۹

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در ۳۰ دقیقه ابتدایی معاملات امروز بازار سهام، با ۳ هزار و ۶۸۳ واحد افزایش (۰.۳ درصد) به ۲ میلیون و ۴۱ هزار و ۵۵۳ واحد رسید.
کد خبر: ۵۱۱۱۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۱۸

اختصاصی تهران پرس؛
مردم پایتخت در گفتگو با تهران پرس از شکوه بزرگ‌ترین جشن غدیرخم تاریخ در تهران گفتند و تاکید داشتند که عظمت مهمانی ۱۰ کیلومتری در تهران پیام‌آور اهمیت مردم به ولایت فقیه به عنوان مهمترین پیام غدیرخم بوده است. خبرنگار: حسین عبداللهی، حمیدرضا محمدی
کد خبر: ۴۹۵۳۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۱۶

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در ۳۰ دقیقه ابتدایی معاملات امروز (یکشنبه) ۱۱ تیر بازار سهام، با هزار و ۷۰۶ واحد افزایش (۰.۱ درصد) به دو میلیون و ۱۴۵ هزار و ۶۲۰ واحد رسید.
کد خبر: ۴۹۳۰۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۱۱

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در ۳۰ دقیه ابتدایی معاملات امروز (دوشنبه) ۵ تیر بازار سهام، با ۲۲۳ واحد کاهش معادل به دو میلیون و ۱۸۹ هزار و ۱۷۷ واحد رسید.
کد خبر: ۴۸۹۷۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۰۵

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در ۳۰ دقیقه ابتدایی معاملات امروز دوشنبه هشتم خرداد با ۱۳ هزار و ۶۱۳ واحد افزایش (۶۰.۵ درصد) به ۲ میلیون و ۲۷۰ هزار و ۶۲۵ واحد رسید.
کد خبر: ۴۷۶۸۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۰۸

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در ۳۰ دقیقه ابتدایی معاملات امروز (یکشنبه) بازار سهام با ۳۱ هزار و ۸۳ واحد کاهش معادل یک و ۳۴ صدم درصد به رقم ۲ میلیون و ۲۸۰ هزار و ۱۳۸ واحد رسید.
کد خبر: ۴۷۶۲۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۰۷

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در نیم ساعت ابتدایی معاملات امروز (۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۲) با ۲۸ هزار و ۹۷۹ واحد کاهش به ۲ میلیون و ۲۴۸ هزار و ۷۳۴ واحد رسید.
کد خبر: ۴۶۸۲۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۲۳

در آغاز معاملات بازار سرمایه‎‎‎؛
شاخص کل بورس با اُفت ۵۶ هزار و ۷۱۱ واحدی در ارتفاع ۲ میلیون و ۳۸۳ هزار و ۴۵۵ واحدی قرار گرفت.
کد خبر: ۴۶۶۰۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۱۸

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در ۳۰ دقیقه ابتدایی معاملات امروز یکشنبه ۱۷ اردیبهشت با ۲۳ هزار و ۲۴۸ واحد کاهش (۰.۹ درصد) به ۲ میلیون و ۵۱۱ هزار و ۹۸۷ واحد رسید.
کد خبر: ۴۶۵۳۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۱۷

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در ۳۰ دقیقه ابتدایی معاملات امروز شنبه ۱۶ اردیبهشت با ۱۵ هزار و ۱۲۰ واحد افزایش (۰.۵ درصد) به ۲ میلیون و ۵۲۹ هزار و ۷۹۴ واحد رسید.
کد خبر: ۴۶۴۴۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۱۶

در انتهای معاملات بازار سرمایه؛
شاخص کل بورس با اُفت ۳ هزار و ۶۵۱ واحدی در تراز ۲ میلیون و ۵۱۴ هزار و ۶۸۰ واحدی ایستاد.
کد خبر: ۴۶۳۴۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۱۳

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در ۳۰ دقیقه ابتدایی معاملات امروز دوشنبه ۱۱ اردیبهشت با ۵ هزار و ۱۵۷ واحد افزایش به ۲ میلیون و ۴۸۴ هزار و ۴۹۷ واحد رسید.
کد خبر: ۴۶۲۰۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۱۱

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در ۳۰ دقیقه ابتدایی معاملات امروز دوشنبه ۲۸ فروردین با ۴ هزار و ۹۰۵ واحد کاهش (۰.۲ درصد) به ۲ میلیون و ۲۷۰ هزار و ۱۶۱ واحد رسید.
کد خبر: ۴۵۵۹۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۱/۲۸

در آغاز معاملات بازار سرمایه‎‎‎؛
شاخص کل بورس با رشد ۱۱ هزار و ۹۵۴ واحدی در ارتفاع ۲ میلیون و ۲۵۶ هزار و ۹۰۰ واحدی قرار گرفت.
کد خبر: ۴۵۵۲۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۱/۲۷

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در ۳۰ دقیقه ابتدایی معاملات امروز (سه شنبه) بازار سهام با ۱۱ هزار و ۹۱۷ واحد کاهش معادل (۵۴ صدم) درصد به رقم ۲ میلیون و ۱۷۸ هزار و ۳۸۹ واحد رسید.
کد خبر: ۴۵۳۰۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۱/۲۲

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات امروز (دوشنبه) بازار سهام، با ۲۲ هزار و ۳۳۲ واحد کاهش معادل یک و یک صدم درصد به ۲ میلیون و ۱۹۰ هزار و ۳۱۱ واحد رسید.
کد خبر: ۴۵۲۶۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۱/۲۱

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در ۳۰ دقیقه ابتدایی معاملات امروز شنبه ۱۹ فروردین با ۲۱ هزار و ۷۷۰ واحد افزایش (۱ درصد) به ۲ میلیون و ۱۵۹ هزار و ۲۳۵ واحد رسید.
کد خبر: ۴۵۱۸۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۱/۱۹

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات امروز (چهارشنبه) بازار سهام، با ۱۸ هزار و ۳۶۲ واحد افزایش معادل ۸۷ صدم درصد به دو میلیون و ۱۳۷ هزار و ۴۶۸ واحد رسید.
کد خبر: ۴۵۱۰۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۱/۱۶

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در ۳۰ دقیقه ابتدایی معاملات امروز یکشنبه ۶ فروردین با ۸ هزار و ۵۳۴ واحد افزایش (۰.۴ درصد) به ۲ میلیون و ۶ هزار و ۸۱۶ واحد رسید.
کد خبر: ۴۴۷۱۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۱/۰۶