نمایندگان
توسط نمایندگان سازمان بازرسی کل کشور؛
نمایندگان ی از سازمان بازرسی کل کشور با همراهی مدیران شهری از محدوده خلازیر جهت شناسایی و رفع مشکلات این منطقه بازدید کردند.
کد خبر: ۵۵۱۰۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۲۴