کیفیت هوای تهران
شرکت کنترل کیفیت هوای تهران:
شرکت کنترل کیفیت هوای تهران اعلام کرد: میانگین کیفیت هوای پایتخت هم‌اکنون (۱ فروردین ماه) در شرایط پاک است.
کد خبر: ۶۰۶۶۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۰۱

شرکت کنترل کیفیت هوای تهران اعلام کرد:
شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، اعلام کرد: شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی عدد ۱۳۵ قرار گرفته و وضعیت هوا نارنجی است.
کد خبر: ۵۷۵۰۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۱۹

شرکت کنترل کیفیت هوا؛
شاخص آلودگی هوا در حال حاضر بر اساس پالایش صورت گرفته تا این لحظه روی عدد ۷۶ بوده و وضعیت هوا در بازه قابل قبول قرار دارد.
کد خبر: ۴۶۵۲۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۱۷

طبق اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای شهر تهران هوای پایتخت در وضعیت پاک قرار دارد.
کد خبر: ۴۵۴۲۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۱/۲۵

در اولین جمعه سال نو؛
کیفیت هوای پایتخت در اولین جمعه سال ۱۴۰۲، در شرایط قابل قبول قرار گرفت.
کد خبر: ۴۴۶۵۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۱/۰۴

بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوا؛
بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای شهر تهران شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی عدد ۹۹ یعنی در بازه قابل قبول قرار دارد.
کد خبر: ۴۴۴۴۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۲۸

هوای پایتخت برای گروه‌های حساس ناسالم است.
کد خبر: ۴۱۱۸۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۱۵

هم اکنون شاخص کیفیت هوای پایتخت روی عدد ۱۲۱ یعنی بازه ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارد.
کد خبر: ۴۰۷۰۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۰۵

بنابر اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، میانگین کیفیت هم‌اکنون هوای تهران ۱۴۱ و در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس است و ۱۹ ایستگاه در شرایط آلوده قرار دارند.
کد خبر: ۴۰۴۲۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۲۸

شرکت کنترل کیفیت هوای تهران اعلام کرد شاخص آلودگی هوای پایتخت امروز جمعه روی عدد ۱۱۰ قرار گرفته و هوا برای گروه‌های حساس ناسالم است.
کد خبر: ۳۹۶۶۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۱۲

بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوا؛
بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوا هم اکنون شاخص آلودگی هوای پایتخت بر روی عدد ۷۰ یعنی بازه قابل قبول قرار دارد.
کد خبر: ۳۸۶۸۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۱۶

شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی عدد 108 قرار گرفته و هوای تهران برای گروه‌های حساس جامعه آلوده است.
کد خبر: ۳۸۲۶۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۰۶

شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی عدد 88 قرار گرفته و کیفیت هوای تهران قابل قبول است.
کد خبر: ۳۸۱۲۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۰۲

هوای امروز شهر تهران در شرایط "ناسالم برای گروه‌های حساس" قرار دارد.
کد خبر: ۳۷۹۴۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۷/۲۸

شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی عدد 90 قرار گرفته و کیفیت هوای تهران قابل قبول است.
کد خبر: ۳۷۲۰۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۷/۱۰

تهران از ابتدای سال 2 روز هوای پاک، 73 روزهوای قابل قبول، 74 روز هوای ناسالم برای افراد حساس جامعه، یک روز هوای بسیار ناسالم و۲ روز هوای خطرناک داشته است.
کد خبر: ۳۵۶۸۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۰۶

شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی عدد 95 قرار گرفته و کیفیت هوای تهران قابل قبول و در مرز آلودگی است.
کد خبر: ۳۵۲۵۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۲۷

شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی عدد 85 قرار گرفته و کیفیت هوای تهران قابل قبول است.
کد خبر: ۳۵۲۰۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۲۶