کیفیت هوای تهران
شرکت کنترل کیفیت هوای تهران اعلام کرد شاخص آلودگی هوای پایتخت امروز جمعه روی عدد ۱۱۰ قرار گرفته و هوا برای گروه‌های حساس ناسالم است.
کد خبر: ۳۹۶۶۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۱۲

بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوا؛
بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوا هم اکنون شاخص آلودگی هوای پایتخت بر روی عدد ۷۰ یعنی بازه قابل قبول قرار دارد.
کد خبر: ۳۸۶۸۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۱۶

شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی عدد 108 قرار گرفته و هوای تهران برای گروه‌های حساس جامعه آلوده است.
کد خبر: ۳۸۲۶۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۰۶

شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی عدد 88 قرار گرفته و کیفیت هوای تهران قابل قبول است.
کد خبر: ۳۸۱۲۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۰۲

هوای امروز شهر تهران در شرایط "ناسالم برای گروه‌های حساس" قرار دارد.
کد خبر: ۳۷۹۴۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۷/۲۸

شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی عدد 90 قرار گرفته و کیفیت هوای تهران قابل قبول است.
کد خبر: ۳۷۲۰۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۷/۱۰

تهران از ابتدای سال 2 روز هوای پاک، 73 روزهوای قابل قبول، 74 روز هوای ناسالم برای افراد حساس جامعه، یک روز هوای بسیار ناسالم و۲ روز هوای خطرناک داشته است.
کد خبر: ۳۵۶۸۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۰۶

شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی عدد 95 قرار گرفته و کیفیت هوای تهران قابل قبول و در مرز آلودگی است.
کد خبر: ۳۵۲۵۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۲۷

شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی عدد 85 قرار گرفته و کیفیت هوای تهران قابل قبول است.
کد خبر: ۳۵۲۰۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۲۶