کیفیت هوای تهران
شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی عدد80 قرار گرفته و کیفیت هوای تهران قابل قبول است.
کد خبر: ۳۷۵۲۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۷/۱۸

شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی عدد 82 قرار گرفته و کیفیت هوای تهران قابل قبول است.
کد خبر: ۳۴۹۲۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۲۰