کیفیت هوای پایتخت
با اعلام شرکت کنترل کیفیت هوا؛
بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوا، هم‌اکنون شاخص آلودگی هوای پایتخت روی عدد ۸۲ یعنی در بازه قابل قبول قرار دارد.
کد خبر: ۳۷۲۶۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۷/۱۱

بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوا؛
بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوا، هم‌اکنون شاخص آلودگی هوای پایتخت روی عدد ۹۲ یعنی در بازه قابل قبول قرار دارد.
کد خبر: ۳۶۹۶۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۷/۰۳

بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، میانگین کیفیت هوای پایتخت هم‌اکنون (۳۱ شهریورماه) در وضعیت قابل قبول قرار دارد.
کد خبر: ۳۶۸۸۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی عدد 85 قرار گرفته و کیفیت هوای تهران قابل قبول است.
کد خبر: ۳۶۳۶۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۲۰

بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوا؛
بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوا، شاخص آلودگی هوای پایتخت روی عدد ۹۸ یعنی در بازه قابل قبول قرار دارد.
کد خبر: ۳۶۰۷۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۱۴

بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، شاخص کیفیت هوای پایتخت در حال حاضر روی عدد ۹۰ یعنی قابل قبول قرار دارد.
کد خبر: ۳۵۸۵۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۰۹

بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی عدد 64 قرار گرفته وهوای تهران در مرز پاکی و قابل قبول است.
کد خبر: ۳۴۷۹۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۱۷

بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوا؛
بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، شاخص کیفیت هوای پایتخت در حال حاضر روی عدد ۷۹ یعنی بازه قابل قبول قرار دارد.
کد خبر: ۳۴۶۹۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۱۵