محور‌های برون شهری کشور
براساس آخرین اطلاعات دریافتی تردد در محور‌های برون‌شهری، نسبت به روز قبل ۰.۴ درصد افزایش را نشان می‌دهد.
کد خبر: ۴۲۰۰۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۰۱

براساس آخرین اطلاعات دریافتی تردد در محور‌های برون‌شهری، نسبت به روز قبل ۶.۱ درصد افزایش را نشان می‌دهد.
کد خبر: ۴۱۸۹۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۲۸

مرکز مدیریت راه های کشور از افزایش ۱۳.۷ درصدی تردد در محور‌های برون‌ شهری خبر داد .
کد خبر: ۴۱۸۱۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۲۷

نسبت به روز گذشته؛
براساس آخرین اطلاعات دریافتی تردد در محور‌های برون‌شهری، نسبت به روز قبل ۸.۰ درصد کاهش را نشان می‌دهد.
کد خبر: ۴۱۵۲۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۲۱

در شبانه روز گذشته، براساس آخرین اطلاعات دریافتی تردد در محور‌های برون‌شهری، نسبت به روز قبل ۰.۶ درصد افزایش را نشان می‌دهد.
کد خبر: ۴۱۰۹۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۱۳

براساس تصاویر دریافتی از دوربین‌های نظارتی محور‌های برون‌شهری، نسبت به روز قبل ۰.۴ درصد افزایش تردد را داشته اند.
کد خبر: ۴۰۳۲۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۲۶

طی شبانه روز گذشته، براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۴۴۹ ترددشمار فعال در محور‌های برون‌شهری، نسبت به روز قبل ۹.۸ درصد افزایش را نشان می‌دهد.
کد خبر: ۳۹۳۱۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۰۳

براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۴۴۷ ترددشمار فعال در محور‌های برون‌شهری، نسبت به روز قبل ۲.۵ درصد کاهش را نشان می‌دهد.
کد خبر: ۳۹۲۲۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۰۱

مرکزمدیریت راه‌های کشور اعلام کرد؛ تردد در محور‌های برون شهری در مقایسه با روز قبل ۴/۱ درصد کاهش داشته است.
کد خبر: ۳۹۱۸۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۴۴۲ ترددشمار فعال در محور‌های برون‌شهری، نسبت به روز قبل ۰.۵ درصد کاهش را نشان می‌دهد.
کد خبر: ۳۸۹۸۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۲۴

براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۴۴۳ ترددشمار فعال در محور‌های برون‌شهری، نسبت به روز قبل ۰.۹ درصد کاهش را نشان می‌دهد.
کد خبر: ۳۸۹۲۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۲۳

براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۴۰۰ ترددشمار فعال در محور‌های برون‌شهری، نسبت به روز قبل ۲.۶ درصد افزایش را نشان می‌دهد.
کد خبر: ۳۸۷۷۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۱۸

طی شبانه روز گذشته، براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۳۹۲ ترددشمار فعال در محور‌های برون‌شهری، نسبت به روز قبل ۳.۱ درصد کاهش را نشان می‌دهد.
کد خبر: ۳۸۶۷۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۱۶

طی شبانه روز گذشته، براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۳۸۸ ترددشمار فعال در محور‌های برون‌شهری، نسبت به روز قبل ۱۲.۳ درصد افزایش را نشان می‌دهد.
کد خبر: ۳۸۶۳۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۱۵

مرکز مدیریت راه‌های کشور از افزایش ۵.۵ درصدی تردد در محور‌های برون‌شهری خبر داد.
کد خبر: ۳۸۵۹۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۱۴

طی شبانه روز گذشته، براساس آخرین اطلاعات دریافتی، تردد در محور‌های برون شهری نسبت به روز قبل ۱.۷ درصد کاهش داشته است.
کد خبر: ۳۸۵۷۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۱۳

آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۳۹۹ ترددشمار فعال در محور‌های برون‌شهری، نسبت به روز قبل ۰.۶ درصد افزایش را نشان می‌دهد.
کد خبر: ۳۸۴۸۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۱۱

براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۳۸۰ ترددشمار فعال در محور‌های برون‌شهری، نسبت به روز قبل ۰.۵ درصد افزایش را نشان می‌دهد.
کد خبر: ۳۸۴۳۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۱۰

براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۳۶۲ ترددشمار فعال در محور‌های برون‌شهری، نسبت به روز قبل ۲.۴ درصد کاهش را نشان می‌دهد.
کد خبر: ۳۸۳۹۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۰۹

براساس آخرين اطلاعات دريافتی از ترددشمارهای فعال در محورهای برون‌شهری ، نسبت به روز قبل ۷.۵ درصد کاهش را نشان مي‌دهد.
کد خبر: ۳۸۳۳۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۰۸