محور‌های برون شهری کشور
براساس آخرین اطلاعات دریافتی تردد در محور‌های برون‌شهری، نسبت به روز قبل ۵.۵ درصد افزایش را نشان می‌دهد.
کد خبر: ۴۷۱۴۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۲۹

براساس آخرین اطلاعات دریافتی تردد در محور‌های برون‌شهری، نسبت به روز قبل ۳.۰ درصد افزایش را نشان می‌دهد.
کد خبر: ۴۵۱۹۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۱/۱۹

آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۵۸۳ ترددشمار فعال در محور‌های برون‌شهری، نسبت به روز قبل ۶.۴ درصد افزایش را نشان می‌دهد.
کد خبر: ۴۴۶۵۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۱/۰۴

براساس آخرین اطلاعات دریافتی تردد در محور‌های برون‌شهری، نسبت به روز قبل ۰.۳ درصد افزایش را نشان می‌دهد.
کد خبر: ۴۴۲۳۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۲۲

­مرکز مدیریت راه‌های کشوربراساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲ هزار و ۵۴۹ تردد شمار فعال در محورهای برون‌شهری اعلام کرددر شبانه روز گذشته تردد ۱۳ درصدافزایش داشته است .
کد خبر: ۴۴۱۸۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۲۱

در شبانه روز گذشته ثبت شد؛
براساس آخرین اطلاعات دریافتی تردد در محور‌های برون‌شهری نسبت به روز قبل ۲۲.۳ درصد کاهش را نشان می‌دهد.
کد خبر: ۴۳۰۸۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۲۴

براساس آخرین اطلاعات دریافتی تردد در محور‌های برون‌شهری، نسبت به روز قبل ۰.۴ درصد افزایش را نشان می‌دهد.
کد خبر: ۴۲۰۰۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۰۱

براساس آخرین اطلاعات دریافتی تردد در محور‌های برون‌شهری، نسبت به روز قبل ۶.۱ درصد افزایش را نشان می‌دهد.
کد خبر: ۴۱۸۹۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۲۸

مرکز مدیریت راه های کشور از افزایش ۱۳.۷ درصدی تردد در محور‌های برون‌ شهری خبر داد .
کد خبر: ۴۱۸۱۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۲۷

نسبت به روز گذشته؛
براساس آخرین اطلاعات دریافتی تردد در محور‌های برون‌شهری، نسبت به روز قبل ۸.۰ درصد کاهش را نشان می‌دهد.
کد خبر: ۴۱۵۲۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۲۱

در شبانه روز گذشته، براساس آخرین اطلاعات دریافتی تردد در محور‌های برون‌شهری، نسبت به روز قبل ۰.۶ درصد افزایش را نشان می‌دهد.
کد خبر: ۴۱۰۹۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۱۳

براساس تصاویر دریافتی از دوربین‌های نظارتی محور‌های برون‌شهری، نسبت به روز قبل ۰.۴ درصد افزایش تردد را داشته اند.
کد خبر: ۴۰۳۲۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۲۶

طی شبانه روز گذشته، براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۴۴۹ ترددشمار فعال در محور‌های برون‌شهری، نسبت به روز قبل ۹.۸ درصد افزایش را نشان می‌دهد.
کد خبر: ۳۹۳۱۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۰۳

براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۴۴۷ ترددشمار فعال در محور‌های برون‌شهری، نسبت به روز قبل ۲.۵ درصد کاهش را نشان می‌دهد.
کد خبر: ۳۹۲۲۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۰۱

مرکزمدیریت راه‌های کشور اعلام کرد؛ تردد در محور‌های برون شهری در مقایسه با روز قبل ۴/۱ درصد کاهش داشته است.
کد خبر: ۳۹۱۸۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۴۴۲ ترددشمار فعال در محور‌های برون‌شهری، نسبت به روز قبل ۰.۵ درصد کاهش را نشان می‌دهد.
کد خبر: ۳۸۹۸۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۲۴

براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۴۴۳ ترددشمار فعال در محور‌های برون‌شهری، نسبت به روز قبل ۰.۹ درصد کاهش را نشان می‌دهد.
کد خبر: ۳۸۹۲۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۲۳

براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۴۰۰ ترددشمار فعال در محور‌های برون‌شهری، نسبت به روز قبل ۲.۶ درصد افزایش را نشان می‌دهد.
کد خبر: ۳۸۷۷۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۱۸

طی شبانه روز گذشته، براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۳۹۲ ترددشمار فعال در محور‌های برون‌شهری، نسبت به روز قبل ۳.۱ درصد کاهش را نشان می‌دهد.
کد خبر: ۳۸۶۷۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۱۶

طی شبانه روز گذشته، براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۳۸۸ ترددشمار فعال در محور‌های برون‌شهری، نسبت به روز قبل ۱۲.۳ درصد افزایش را نشان می‌دهد.
کد خبر: ۳۸۶۳۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۱۵