هوای پاک
شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی عدد 85 قرار گرفته و کیفیت هوای تهران قابل قبول است.
کد خبر: ۳۶۳۶۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۲۰

شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی عدد 78 قرار گرفته و کیفیت هوای تهران قابل قبول است.
کد خبر: ۳۶۱۹۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۱۶

شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی عدد 90 قرار گرفته و هوای تهران قابل قبول و در مرز آلودگی است.
کد خبر: ۳۳۴۵۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۴/۲۰