مجلس
عضو کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس از مصوبه این کمیسیون برای افزایش حقوق و مزایای پرسنل اداری مجلس در سال جاری خبر داد.
کد خبر: ۳۱۲۸۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۲۱