محور‌های برون شهری
مرکز مدیریت راه‌های کشور:
مرکز مدیریت راه‌های کشور ضمن اعلام تردد روان در محورهای شمالی کشور از افزایش ۱۸.۲ درصدی تردد در محورهای برون شهری نسبت به روز قبل خبر داد.
کد خبر: ۴۲۵۶۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۱۳

براساس تصاویر دریافتی از دوربین‌های نظارتی محور‌های برون‌شهری، نسبت به روز قبل ۰.۴ درصد افزایش تردد را داشته اند.
کد خبر: ۴۰۳۲۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۲۶

طی شبانه روز گذشته، براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۴۶۵ ترددشمار فعال در محور‌های برون‌شهری، نسبت به روز قبل ۴.۶ درصد کاهش را نشان می‌دهد.
کد خبر: ۳۹۴۱۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۰۶

مرکزمدیریت راه‌های کشور اعلام کرد؛ تردد در محور‌های برون شهری در مقایسه با روز قبل ۴/۱ درصد کاهش داشته است.
کد خبر: ۳۹۱۸۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۴۴۲ ترددشمار فعال در محور‌های برون‌شهری، نسبت به روز قبل ۰.۵ درصد کاهش را نشان می‌دهد.
کد خبر: ۳۸۹۸۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۲۴

طی شبانه روز گذشته، براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۳۸۸ ترددشمار فعال در محور‌های برون‌شهری، نسبت به روز قبل ۱۲.۳ درصد افزایش را نشان می‌دهد.
کد خبر: ۳۸۶۳۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۱۵

مرکز مدیریت راه‌های کشور از افزایش ۵.۵ درصدی تردد در محور‌های برون‌شهری خبر داد.
کد خبر: ۳۸۵۹۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۱۴

طی شبانه روز گذشته، براساس آخرین اطلاعات دریافتی، تردد در محور‌های برون شهری نسبت به روز قبل ۱.۷ درصد کاهش داشته است.
کد خبر: ۳۸۵۷۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۱۳

آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۳۹۹ ترددشمار فعال در محور‌های برون‌شهری، نسبت به روز قبل ۰.۶ درصد افزایش را نشان می‌دهد.
کد خبر: ۳۸۴۸۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۱۱

براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۳۶۲ ترددشمار فعال در محور‌های برون‌شهری، نسبت به روز قبل ۲.۴ درصد کاهش را نشان می‌دهد.
کد خبر: ۳۸۳۹۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۰۹

براساس آخرين اطلاعات دريافتی از ترددشمارهای فعال در محورهای برون‌شهری ، نسبت به روز قبل ۷.۵ درصد کاهش را نشان مي‌دهد.
کد خبر: ۳۸۳۳۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۰۸

براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۴۱۶ ترددشمار فعال در محور‌های برون‌شهری، نسبت به روز قبل ۲.۸ درصد افزایش را نشان می‌دهد.
کد خبر: ۳۸۲۱۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۰۴

براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۴۱۵ ترددشمار فعال در محور‌های برون‌شهری، نسبت به روز قبل ۱.۸ درصد افزایش را نشان می‌دهد.
کد خبر: ۳۸۱۶۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۰۳

براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۳۵۴ ترددشمار فعال در محور‌های برون‌شهری، نسبت به روز قبل ۲.۶ درصد افزایش را نشان می‌دهد.
کد خبر: ۳۷۵۹۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۷/۲۰

براساس آخرين اطلاعات دريافتی از ۲۳۵۴ ترددشمار فعال در محورهای برون‌شهری، نسبت به روز قبل ۱.۵ درصد کاهش را نشان می دهد.
کد خبر: ۳۷۵۶۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۷/۱۹

در شبانه روز گذشته، بر اساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۳۴۴ تردد شمار فعال، محور‌های برون‌شهری نسبت به روز قبل ۱۰.۴ درصد کاهش تردد داشته اند.
کد خبر: ۳۷۵۴۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۷/۱۸

آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۳۴۳ ترددشمار فعال در محور‌های برون‌شهری، نسبت به روز قبل ۱۹/۷ درصد افزایش را نشان می‌دهد.
کد خبر: ۳۷۴۶۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۷/۱۶

براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۳۵۴ ترددشمار فعال در محور‌های برون‌شهری، نسبت به روز قبل ۴.۸ درصد کاهش را نشان می‌دهد.
کد خبر: ۳۷۲۶۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۷/۱۱

براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۳۵۱ ترددشمار فعال در محور‌های برون‌شهری، نسبت به روز قبل ۱۵.۲ درصد کاهش را نشان می‌دهد.
کد خبر: ۳۷۲۲۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۷/۱۰

مرکز مدیریت راه‌های کشور از کاهش ۸.۲ درصدی تردد در محور‌های برون شهری در مقایسه با روز قبل خبر داد.
کد خبر: ۳۷۰۰۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۷/۰۴