فروش سهام
در ساعت ۹:۵۰ شاخص کل بورس با رشد ۵۵۹ واحدی در ارتفاع یک میلیون و ۴۳۹ هزار و ۳۵۰ واحدی ایستاد.
کد خبر: ۳۵۳۶۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۳۰

در ساعت ۱۰:۰۵ شاخص کل بورس با رشد ۶ هزار و ۴۸۳ واحدی در ارتفاع یک میلیون و ۴۹۰ هزار و ۱۸ واحد قرار گرفت.
کد خبر: ۳۳۵۸۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۴/۲۲

در ساعت ۹:۵۰ دقیقه شاخص کل بورس با رشد ۸ هزار و ۳۶ واحد در ارتفاع یک میلیون و ۵۱۲ هزار و ۱۰۱ واحدی قرار گرفت.
کد خبر: ۳۲۸۹۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۴/۰۷

در ساعت ۹:۵۵ دقیقه شاخص کل بورس با رشد ۶۵ واحد در ارتفاع یک میلیون و ۵۲۳ هزار و ۵۳۶ واحدی قرار گرفت.
کد خبر: ۳۰۹۸۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۱۲

در ساعت ۹:۴۵ دقیقه شاخص کل بورس با رشد یک هزار و ۳۲۹ واحد در ارتفاع یک میلیون و ۵۲۳ هزار و ۷۶۹ واحد قرار گرفت.
کد خبر: ۳۰۹۳۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۱۱

در ساعت ۱۰:۱۰ دقیقه شاخص کل بورس با اُفت ۲ هزار و ۸۳۵ واحد در ارتفاع یک میلیون و ۵۰۹ هزار و ۳۸۳ واحدی قرار گرفت.
کد خبر: ۳۰۶۳۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۰۴