تردد‌های برون شهری
مرکز مدیریت راه‌های کشور:
مرکز مدیریت راه‌های کشور ضمن اعلام تردد روان در محورهای شمالی کشور از افزایش ۱۸.۲ درصدی تردد در محورهای برون شهری نسبت به روز قبل خبر داد.
کد خبر: ۴۲۵۶۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۱۳

براساس آخرین اطلاعات دریافتی تردد در محور‌های برون‌شهری، نسبت به روز قبل ۰.۴ درصد افزایش را نشان می‌دهد.
کد خبر: ۴۲۰۰۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۰۱

براساس آخرین اطلاعات دریافتی تردد در محور‌های برون‌شهری، نسبت به روز قبل ۶.۱ درصد افزایش را نشان می‌دهد.
کد خبر: ۴۱۸۹۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۲۸

براساس آخرین اطلاعات دریافتی تردد در محور‌های برون‌شهری، نسبت به روز قبل ۵.۳ درصد افزایش را نشان می‌دهد.
کد خبر: ۴۱۳۳۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۱۸

براساس آخرین اطلاعات دریافتی تردد در محور‌های برون‌شهری، نسبت به روز قبل ۶.۲ درصد افزایش را نشان می‌دهد.
کد خبر: ۴۱۲۷۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۱۷

در شبانه روز گذشته، براساس آخرین اطلاعات دریافتی تردد در محور‌های برون‌شهری، نسبت به روز قبل ۰.۶ درصد افزایش را نشان می‌دهد.
کد خبر: ۴۱۰۹۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۱۳

براساس تصاویر دریافتی از دوربین‌های نظارتی محور‌های برون‌شهری، نسبت به روز قبل ۰.۴ درصد افزایش تردد را داشته اند.
کد خبر: ۴۰۳۲۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۲۶

براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۴۵۲ ترددشمار فعال در محور‌های برون‌شهری، نسبت به روز قبل ۱.۴ درصد افزایش را نشان می‌دهد.
کد خبر: ۴۰۲۳۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۲۳

براساس آخرین اطلاعات دریافتی تردد در محور‌های برون‌شهری، نسبت به روز قبل ۲.۳ درصد افزایش داشته است.
کد خبر: ۴۰۰۹۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۲۱

براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۴۶۹ ترددشمار فعال در محور‌های برون‌شهری، نسبت به روز قبل ۱.۰ درصد افزایش را نشان می‌دهد.
کد خبر: ۳۹۵۲۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۰۸

طی شبانه روز گذشته، براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۴۶۵ ترددشمار فعال در محور‌های برون‌شهری، نسبت به روز قبل ۴.۶ درصد کاهش را نشان می‌دهد.
کد خبر: ۳۹۴۱۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۰۶

طی شبانه روز گذشته، براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۴۴۹ ترددشمار فعال در محور‌های برون‌شهری، نسبت به روز قبل ۹.۸ درصد افزایش را نشان می‌دهد.
کد خبر: ۳۹۳۱۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۰۳

براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۴۴۷ ترددشمار فعال در محور‌های برون‌شهری، نسبت به روز قبل ۲.۵ درصد کاهش را نشان می‌دهد.
کد خبر: ۳۹۲۲۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۰۱

مرکزمدیریت راه‌های کشور اعلام کرد؛ تردد در محور‌های برون شهری در مقایسه با روز قبل ۴/۱ درصد کاهش داشته است.
کد خبر: ۳۹۱۸۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۴۴۲ ترددشمار فعال در محور‌های برون‌شهری، نسبت به روز قبل ۰.۵ درصد کاهش را نشان می‌دهد.
کد خبر: ۳۸۹۸۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۲۴

براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۴۴۳ ترددشمار فعال در محور‌های برون‌شهری، نسبت به روز قبل ۰.۹ درصد کاهش را نشان می‌دهد.
کد خبر: ۳۸۹۲۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۲۳

براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۴۰۰ ترددشمار فعال در محور‌های برون‌شهری، نسبت به روز قبل ۲.۶ درصد افزایش را نشان می‌دهد.
کد خبر: ۳۸۷۷۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۱۸

مرکز مدیریت راه‌های کشور اعلام کرد؛
طی شبانه ‌روز گذشته، براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۳۹۲ ترددشمار فعال در محورهای برون‌شهری، نسبت به روز قبل ۳.۱ درصد کاهش را نشان می‌دهد.
کد خبر: ۳۸۶۹۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۱۶

طی شبانه روز گذشته، براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۳۹۲ ترددشمار فعال در محور‌های برون‌شهری، نسبت به روز قبل ۳.۱ درصد کاهش را نشان می‌دهد.
کد خبر: ۳۸۶۷۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۱۶

طی شبانه روز گذشته، براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۳۸۸ ترددشمار فعال در محور‌های برون‌شهری، نسبت به روز قبل ۱۲.۳ درصد افزایش را نشان می‌دهد.
کد خبر: ۳۸۶۳۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۱۵