تردد‌های برون شهری
براساس آخرین اطلاعات دریافتی تردد در محور‌های برون‌شهری، نسبت به روز قبل ۵.۵ درصد افزایش را نشان می‌دهد.
کد خبر: ۴۷۱۴۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۲۹

آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۵۸۰ ترددشمار فعال در محور‌های برون‌شهری، نسبت به روز قبل ۲۲.۵ درصد افزایش را نشان می‌دهد.
کد خبر: ۴۴۶۸۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۱/۰۵

آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۵۸۳ ترددشمار فعال در محور‌های برون‌شهری، نسبت به روز قبل ۶.۴ درصد افزایش را نشان می‌دهد.
کد خبر: ۴۴۶۵۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۱/۰۴

آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۵۹۸ ترددشمار فعال در محور‌های برون‌شهری، درمقایسه با روز قبل روز قبل ۱۵/۶ درصد کاهش تردد را نشان می‌دهد.
کد خبر: ۴۴۶۰۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۱/۰۲

براساس آخرین اطلاعات دریافتی تردد در محور‌های برون‌شهری، نسبت به روز قبل ۰.۳ درصد افزایش را نشان می‌دهد.
کد خبر: ۴۴۲۳۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۲۲

­مرکز مدیریت راه‌های کشوربراساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲ هزار و ۵۴۹ تردد شمار فعال در محورهای برون‌شهری اعلام کرددر شبانه روز گذشته تردد ۱۳ درصدافزایش داشته است .
کد خبر: ۴۴۱۸۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۲۱

در شبانه روز گذشته ثبت شد؛
براساس آخرین اطلاعات دریافتی تردد در محور‌های برون‌شهری نسبت به روز قبل ۲۲.۳ درصد کاهش را نشان می‌دهد.
کد خبر: ۴۳۰۸۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۲۴

مرکز مدیریت راه‌های کشور:
مرکز مدیریت راه‌های کشور ضمن اعلام تردد روان در محورهای شمالی کشور از افزایش ۱۸.۲ درصدی تردد در محورهای برون شهری نسبت به روز قبل خبر داد.
کد خبر: ۴۲۵۶۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۱۳

براساس آخرین اطلاعات دریافتی تردد در محور‌های برون‌شهری، نسبت به روز قبل ۰.۴ درصد افزایش را نشان می‌دهد.
کد خبر: ۴۲۰۰۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۰۱

براساس آخرین اطلاعات دریافتی تردد در محور‌های برون‌شهری، نسبت به روز قبل ۶.۱ درصد افزایش را نشان می‌دهد.
کد خبر: ۴۱۸۹۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۲۸

براساس آخرین اطلاعات دریافتی تردد در محور‌های برون‌شهری، نسبت به روز قبل ۵.۳ درصد افزایش را نشان می‌دهد.
کد خبر: ۴۱۳۳۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۱۸

براساس آخرین اطلاعات دریافتی تردد در محور‌های برون‌شهری، نسبت به روز قبل ۶.۲ درصد افزایش را نشان می‌دهد.
کد خبر: ۴۱۲۷۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۱۷

در شبانه روز گذشته، براساس آخرین اطلاعات دریافتی تردد در محور‌های برون‌شهری، نسبت به روز قبل ۰.۶ درصد افزایش را نشان می‌دهد.
کد خبر: ۴۱۰۹۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۱۳

براساس تصاویر دریافتی از دوربین‌های نظارتی محور‌های برون‌شهری، نسبت به روز قبل ۰.۴ درصد افزایش تردد را داشته اند.
کد خبر: ۴۰۳۲۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۲۶

براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۴۵۲ ترددشمار فعال در محور‌های برون‌شهری، نسبت به روز قبل ۱.۴ درصد افزایش را نشان می‌دهد.
کد خبر: ۴۰۲۳۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۲۳

براساس آخرین اطلاعات دریافتی تردد در محور‌های برون‌شهری، نسبت به روز قبل ۲.۳ درصد افزایش داشته است.
کد خبر: ۴۰۰۹۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۲۱

براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۴۶۹ ترددشمار فعال در محور‌های برون‌شهری، نسبت به روز قبل ۱.۰ درصد افزایش را نشان می‌دهد.
کد خبر: ۳۹۵۲۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۰۸

طی شبانه روز گذشته، براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۴۶۵ ترددشمار فعال در محور‌های برون‌شهری، نسبت به روز قبل ۴.۶ درصد کاهش را نشان می‌دهد.
کد خبر: ۳۹۴۱۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۰۶

طی شبانه روز گذشته، براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۴۴۹ ترددشمار فعال در محور‌های برون‌شهری، نسبت به روز قبل ۹.۸ درصد افزایش را نشان می‌دهد.
کد خبر: ۳۹۳۱۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۰۳

براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۴۴۷ ترددشمار فعال در محور‌های برون‌شهری، نسبت به روز قبل ۲.۵ درصد کاهش را نشان می‌دهد.
کد خبر: ۳۹۲۲۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۰۱