قرائت قران
مسئول سازمان قرآن سپاه محمد‌رسول‌الله(ص) در گفتگو با تهران پرس عنوان کرد:
مسئول سازمان قرآن سپاه محمد‌رسول‌الله (ص) گفت: سامانه سوره‌های سرخ جهت تلاوت قرآن برای شهدای پایتخت رونمایی شده است که در این سامانه هر شخصی از یک صفحه تا یک جز قرآن را می‌تواند جهت تلاوت، انتخاب کند.
کد خبر: ۵۷۴۷۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۲۹

دل‌هایمان را به نور کتاب آسمانی روشن کنیم؛
هر روز یک صفحه با کلام الله قرآن کریم همراه ما باشید؛ امروز چشمانمان را منور به نور سوره «الضحى» می‌کنیم.
کد خبر: ۵۶۰۶۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۱۸

دل‌هایمان را به نور کتاب آسمانی روشن کنیم؛
هر روز یک صفحه با کلام الله قرآن کریم همراه ما باشید؛ امروز چشمانمان را منور به نور سوره «الشمس» می‌کنیم.
کد خبر: ۵۶۰۴۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۱۷

دل‌هایمان را به نور کتاب آسمانی روشن کنیم؛
هر روز یک صفحه با کلام الله قرآن کریم همراه ما باشید؛ امروز چشمانمان را منور به نور سوره «النبأ » می‌کنیم.
کد خبر: ۵۵۹۲۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۱۴

دل‌هایمان را به نور کتاب آسمانی روشن کنیم؛
هر روز یک صفحه با کلام الله قرآن کریم همراه ما باشید؛ امروز چشمانمان را منور به نور سوره «المرسلات» می‌کنیم.
کد خبر: ۵۵۸۲۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۱۲

دل‌هایمان را به نور کتاب آسمانی روشن کنیم؛
هر روز یک صفحه با کلام الله قرآن کریم همراه ما باشید؛ امروز چشمانمان را منور به نور سوره «الإنسان» می‌کنیم.
کد خبر: ۵۵۷۹۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۱۱

دل‌هایمان را به نور کتاب آسمانی روشن کنیم؛
هر روز یک صفحه با کلام الله قرآن کریم همراه ما باشید؛ امروز چشمانمان را منور به نور سوره « القيامة» می‌کنیم.
کد خبر: ۵۵۷۶۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۱۰

دل‌هایمان را به نور کتاب آسمانی روشن کنیم؛
هر روز یک صفحه با کلام الله قرآن کریم همراه ما باشید؛ امروز چشمانمان را منور به نور سوره «نوح» می‌کنیم.
کد خبر: ۵۵۶۳۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۰۷

دل‌هایمان را به نور کتاب آسمانی روشن کنیم؛
هر روز یک صفحه با کلام الله قرآن کریم همراه ما باشید؛ امروز چشمانمان را منور به نور سوره «الصف» می‌کنیم.
کد خبر: ۵۵۵۱۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۰۵

دل‌هایمان را به نور کتاب آسمانی روشن کنیم؛
هر روز یک صفحه با کلام الله قرآن کریم همراه ما باشید؛ امروز چشمانمان را منور به نور سوره «الطور» می‌کنیم.
کد خبر: ۵۵۳۰۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

دل‌هایمان را به نور کتاب آسمانی روشن کنیم؛
هر روز یک صفحه با کلام الله قرآن کریم همراه ما باشید؛ امروز چشمانمان را منور به نور سوره «ق» می‌کنیم.
کد خبر: ۵۵۱۸۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۲۸

دل‌هایمان را به نور کتاب آسمانی روشن کنیم؛
هر روز یک صفحه با کلام الله قرآن کریم همراه ما باشید؛ امروز چشمانمان را منور به نور سوره «لقمان» می‌کنیم.
کد خبر: ۵۵۱۱۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۲۵

دل‌هایمان را به نور کتاب آسمانی روشن کنیم؛
به گزارش تهران پرس، هر روز یک صفحه با کلام الله قرآن کریم همراه ما باشید؛ امروز چشمانمان را منور به نور سوره «الروم» می‌کنیم:
کد خبر: ۵۵۰۵۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۲۴

دل‌هایمان را به نور کتاب آسمانی روشن کنیم؛
هر روز یک صفحه با کلام الله قرآن کریم همراه ما باشید؛ امروز چشمانمان را منور به نور سوره «العنکبوت» می‌کنیم.
کد خبر: ۵۴۹۶۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۲۲

دل‌هایمان را به نور کتاب آسمانی روشن کنیم؛
هر روز یک صفحه با کلام الله قرآن کریم همراه ما باشید؛ امروز چشمانمان را منور به نور سوره «القصص» می‌کنیم.
کد خبر: ۵۴۹۱۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۲۱

دل‌هایمان را به نور کتاب آسمانی روشن کنیم؛
هر روز یک صفحه با کلام الله قرآن کریم همراه ما باشید؛ امروز چشمانمان را منور به نور سوره «النمل» می‌کنیم.
کد خبر: ۵۴۸۵۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۲۰

دل‌هایمان را به نور کتاب آسمانی روشن کنیم؛
هر روز یک صفحه با کلام الله قرآن کریم همراه ما باشید؛ امروز چشمانمان را منور به نور سوره «النور» می‌کنیم.
کد خبر: ۵۴۸۴۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۱۹

دل‌هایمان را به نور کتاب آسمانی روشن کنیم؛
هر روز یک صفحه با کلام الله قرآن کریم همراه ما باشید؛ امروز چشمانمان را منور به نور سوره «الحج» می‌کنیم.
کد خبر: ۵۴۸۱۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۱۸

دل‌هایمان را به نور کتاب آسمانی روشن کنیم؛
هر روز یک صفحه با کلام الله قرآن کریم همراه ما باشید؛ امروز چشمانمان را منور به نور سوره «طه» می‌کنیم.
کد خبر: ۵۴۷۷۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۱۷

دل‌هایمان را به نور کتاب آسمانی روشن کنیم؛
هر روز یک صفحه با کلام الله قرآن کریم همراه ما باشید؛ امروز چشمانمان را منور به نور سوره «مریم» می‌کنیم.
کد خبر: ۵۴۷۲۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۱۶