منطقه ۱۸
پویش جهادی سلامت بانوان در منطقه ۱۸
با مشارکت صدها نفر از شهروندان شکل گرفت؛

پویش جهادی سلامت بانوان در منطقه ۱۸

با هدف صیانت از سلامت، ترویج فرهنگ نشاط میان شهروندان، پویش جهادی تحت عنوان سلامت بانوان در منطقه ۱۸ به اجرا گذاشته شد.
تاریخچه محله هفدهم شهریورِ تهران
تهران پرس گزارش می‌دهد؛

تاریخچه محله هفدهم شهریورِ تهران

محله هفدهم شهریور در ناحیه ۴ منطقه ۱۸ تهران قرار دارد.
احداث کانیو در محور حجاب
در منطقه ۱۸ انجام شد؛

احداث کانیو در محور حجاب

با هدف صیانت از زیست شهر و بهبود در امر تردد وسایل نقلیه عبوری، عملیات احداث کانیو و بهسازی روکش آسفالت در محور حجاب به انجام رسید.
سنجش میدانی پیشرفت پروژه‌ها
در پایش مدیران شهری منطقه ۱۸ صورت گرفت؛

سنجش میدانی پیشرفت پروژه‌ها

تعریف و آغاز فعالیت پروژه‌های الگوی خدمت و توسعه محلی بهانه‌ای شد تا مدیران شهری منطقه ۱۸ پایتخت پایش میدانی را از سطح محلات شاخص انجام دهند.
افزایش خانه‌های محیط زیست در منطقه ۱۸
عضو شورای اسلامی شهر تهران خبر داد:

افزایش خانه‌های محیط زیست در منطقه ۱۸

عضو شورای اسلامی شهر تهران گفت: با توجه به وجود ۳۵۳ محله در تهران، تعداد این مراکز بایستی افزایش و به ازای هر محله یک خانه محیط زیست ایجاد شود.
نقاط پرخطر محور آزادگان ایمن‌سازی شد
با هدف بهبود در امر تردد و کاهش سوانح رانندگی؛

نقاط پرخطر محور آزادگان ایمن‌سازی شد

مدیریت شهری منطقه ۱۸ به منظور بهبود در امر تردد وسایل نقلیه و کاهش سوانح رانندگی، عملیات مرمت روکش آسفالت در بزرگراه آزادگان را به انجام رسانید.
برگزاری جلسه اعضای کمیته ایمنی شهرداری
در منطقه ۱۸ صورت گرفت؛

برگزاری جلسه اعضای کمیته ایمنی شهرداری

اعضای کمیته ایمنی و کالبدی شهرداری منطقه ۱۸ پایتخت با رویکرد اتخاذ تدابیر پیشگیرانه برای ایمن‌سازی و حفظ سلامت شهروندان، با یکدیگر به بحث و تبادل نظر پرداختند.