کد خبر: ۳۹۱۱۲
۲۸ آبان ۱۴۰۱ - ۰۰:۵۴

۲ دقیقه متفاوت و هیجان‌انگیز از بزرگترین رویداد تولید محتوای دیجیتال بسیج در تهران بزرگ

۲ دقیقه متفاوت و هیجان‌انگیز از بزرگترین رویداد تولید محتوای دیجیتال بسیج در تهران بزرگ: یک اتفاق بزرگ به وسعت پایتخت....

 ۲ دقیقه متفاوت و هیجان‌انگیز از بزرگترین رویداد تولید محتوای دیجیتال بسیج در تهران بزرگ: یک اتفاق بزرگ به وسعت پایتخت....