کد خبر: ۳۶۹۰۳
۰۱ مهر ۱۴۰۱ - ۱۶:۱۲
دوربین تهران پرس(3)؛ 

اعتراض یکپارچه مردم تهران به آشوب های اخیر اراذل و اوباش و خواستار برخورد مقامات قضایی با عاملان بی نظمی در پایتخت

امروز جمعه یک مهرماه در پایتخت شاهد برگزاری راهپیمایی یکپارچه مردم و نمازگزاران تهرانی در میدان انقلاب اسلامی در محکومیت آشوب های اراذل و اوباش در تهران بودیم.

 امروز جمعه یک مهرماه در پایتخت شاهد برگزاری راهپیمایی یکپارچه مردم و نمازگزاران تهرانی در میدان انقلاب اسلامی در محکومیت آشوب های اراذل و اوباش در تهران بودیم.

برخورد با عاملان بی نظمی در پایتخت توسط مقامات قضایی و ضرورت حمایت از اقتدار پلیس جزو اهداف اصلی راهپیمایی امروز بوده است.   

 

راهپیمایی مردم و نمازگزاران تهرانی در اعتراض به آشوب اراذل و اوباش در پایتخت 

 

راهپیمایی مردم و نمازگزاران تهرانی در اعتراض به آشوب اراذل و اوباش در پایتخت 

 

راهپیمایی مردم و نمازگزاران تهرانی در اعتراض به آشوب اراذل و اوباش در پایتخت 

 

راهپیمایی مردم و نمازگزاران تهرانی در اعتراض به آشوب اراذل و اوباش در پایتخت 

 

راهپیمایی مردم و نمازگزاران تهرانی در اعتراض به آشوب اراذل و اوباش در پایتخت 

 

راهپیمایی مردم و نمازگزاران تهرانی در اعتراض به آشوب اراذل و اوباش در پایتخت 

 

راهپیمایی مردم و نمازگزاران تهرانی در اعتراض به آشوب اراذل و اوباش در پایتخت 

 

راهپیمایی مردم و نمازگزاران تهرانی در اعتراض به آشوب اراذل و اوباش در پایتخت 

 

راهپیمایی مردم و نمازگزاران تهرانی در اعتراض به آشوب اراذل و اوباش در پایتخت 

 

راهپیمایی مردم و نمازگزاران تهرانی در اعتراض به آشوب اراذل و اوباش در پایتخت 

 

راهپیمایی مردم و نمازگزاران تهرانی در اعتراض به آشوب اراذل و اوباش در پایتخت 

 

راهپیمایی مردم و نمازگزاران تهرانی در اعتراض به آشوب اراذل و اوباش در پایتخت 

 

راهپیمایی مردم و نمازگزاران تهرانی در اعتراض به آشوب اراذل و اوباش در پایتخت 

 

راهپیمایی مردم و نمازگزاران تهرانی در اعتراض به آشوب اراذل و اوباش در پایتخت 

 

راهپیمایی مردم و نمازگزاران تهرانی در اعتراض به آشوب اراذل و اوباش در پایتخت 

 

راهپیمایی مردم و نمازگزاران تهرانی در اعتراض به آشوب اراذل و اوباش در پایتخت 

 

 

ارسال نظر
captcha