کد خبر: ۳۶۲۷۱
۱۷ شهريور ۱۴۰۱ - ۱۷:۰۹
دوربین تهران پرس؛

عکس| بازدید فرمانده سپاه تهران بزرگ از موکب فاطمه الزهرا(س) نجف اشرف

سردار حسن حسن زاده فرمانده سپاه محمدرسول الله(ص) تهران بزرگ، عصر امروز از موکب فاطمه الزهرا(س) نجف اشرف بازدید کرد.

سردار حسن حسن زاده فرمانده سپاه محمدرسول الله(ص) تهران بزرگ و هیئت همراه، عصر امروز با حضور در موکب فاطمه الزهرا(س) نجف اشرف، از قسمت های مختلف آن بازدید کردند.

 

عکس| بازدید فرمانده سپاه تهران بزرگ از موکب فاطمه الزهرا(س) نجف اشرف

 

عکس| بازدید فرمانده سپاه تهران بزرگ از موکب فاطمه الزهرا(س) نجف اشرف

 

عکس| بازدید فرمانده سپاه تهران بزرگ از موکب فاطمه الزهرا(س) نجف اشرف

 

عکس| بازدید فرمانده سپاه تهران بزرگ از موکب فاطمه الزهرا(س) نجف اشرف

 

عکس| بازدید فرمانده سپاه تهران بزرگ از موکب فاطمه الزهرا(س) نجف اشرف

 

عکس| بازدید فرمانده سپاه تهران بزرگ از موکب فاطمه الزهرا(س) نجف اشرف

 

عکس| بازدید فرمانده سپاه تهران بزرگ از موکب فاطمه الزهرا(س) نجف اشرف

 

عکس| بازدید فرمانده سپاه تهران بزرگ از موکب فاطمه الزهرا(س) نجف اشرف

 

عکس| بازدید فرمانده سپاه تهران بزرگ از موکب فاطمه الزهرا(س) نجف اشرف

 

عکس| بازدید فرمانده سپاه تهران بزرگ از موکب فاطمه الزهرا(س) نجف اشرف

 

عکس| بازدید فرمانده سپاه تهران بزرگ از موکب فاطمه الزهرا(س) نجف اشرف

 

عکس| بازدید فرمانده سپاه تهران بزرگ از موکب فاطمه الزهرا(س) نجف اشرف

 

عکس| بازدید فرمانده سپاه تهران بزرگ از موکب فاطمه الزهرا(س) نجف اشرف

 

عکس| بازدید فرمانده سپاه تهران بزرگ از موکب فاطمه الزهرا(س) نجف اشرف

 

عکس| بازدید فرمانده سپاه تهران بزرگ از موکب فاطمه الزهرا(س) نجف اشرف

 

عکس| بازدید فرمانده سپاه تهران بزرگ از موکب فاطمه الزهرا(س) نجف اشرف

 

 

ارسال نظر
captcha