کد خبر: ۳۳۴۲۸
۱۸ تير ۱۴۰۱ - ۲۱:۴۴
دوربین تهران پرس؛

عکس| برپایی مراسم قرائت دعای عرفه در امامزاده حسن (ع) تهران

همزمان با نهم ذی الحجه و عید قربان، مراسم دعای عرفه در امامزاده حسن(ع) تهران برگزار شد.

عکس| برپایی مراسم قرائت دعای عرفه در امامزاده حسن (ع) تهران

عکس| برپایی مراسم قرائت دعای عرفه در امامزاده حسن (ع) تهران

عکس| برپایی مراسم قرائت دعای عرفه در امامزاده حسن (ع) تهرانعکس| برپایی مراسم قرائت دعای عرفه در امامزاده حسن (ع) تهران

عکس| برپایی مراسم قرائت دعای عرفه در امامزاده حسن (ع) تهران

 

عکس| برپایی مراسم قرائت دعای عرفه در امامزاده حسن (ع) تهران

عکس| برپایی مراسم قرائت دعای عرفه در امامزاده حسن (ع) تهرانعکس| برپایی مراسم قرائت دعای عرفه در امامزاده حسن (ع) تهران

عکس| برپایی مراسم قرائت دعای عرفه در امامزاده حسن (ع) تهرانعکس| برپایی مراسم قرائت دعای عرفه در امامزاده حسن (ع) تهران

عکس| برپایی مراسم قرائت دعای عرفه در امامزاده حسن (ع) تهران

عکس| برپایی مراسم قرائت دعای عرفه در امامزاده حسن (ع) تهران

عکس| برپایی مراسم قرائت دعای عرفه در امامزاده حسن (ع) تهران

عکس| برپایی مراسم قرائت دعای عرفه در امامزاده حسن (ع) تهران

عکس| برپایی مراسم قرائت دعای عرفه در امامزاده حسن (ع) تهران

عکس| برپایی مراسم قرائت دعای عرفه در امامزاده حسن (ع) تهران

عکس| برپایی مراسم قرائت دعای عرفه در امامزاده حسن (ع) تهران

عکس| برپایی مراسم قرائت دعای عرفه در امامزاده حسن (ع) تهران

ارسال نظر
captcha