کد خبر: ۳۱۲۳۱
۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۱ - ۱۸:۲۱
دوربین تهران پرس؛

نشست خبری علیرضا زاکانی، شهردار تهران

نشست خبری علیرضا زاکانی، شهردار تهران، صبح دوشنبه ۱۹ اردیبهشت، در محل نمایشگاه‌های شهرداری تهران برگزار شد.

نشست خبری علیرضا زاکانی، شهردار تهران، صبح دوشنبه ۱۹ اردیبهشت، در محل نمایشگاه‌های شهرداری تهران برگزار شد.

نشست خبری علیرضا زاکانی، شهردار تهران

نشست خبری علیرضا زاکانی، شهردار تهران

نشست خبری علیرضا زاکانی، شهردار تهران

نشست خبری علیرضا زاکانی، شهردار تهران

نشست خبری علیرضا زاکانی، شهردار تهران

نشست خبری علیرضا زاکانی، شهردار تهران

نشست خبری علیرضا زاکانی، شهردار تهران

نشست خبری علیرضا زاکانی، شهردار تهران

نشست خبری علیرضا زاکانی، شهردار تهران

نشست خبری علیرضا زاکانی، شهردار تهران

نشست خبری علیرضا زاکانی، شهردار تهران

نشست خبری علیرضا زاکانی، شهردار تهران

نشست خبری علیرضا زاکانی، شهردار تهران

نشست خبری علیرضا زاکانی، شهردار تهران

ارسال نظر