کد خبر: ۳۱۱۴۵
۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۱ - ۲۲:۴۸
دوربین تهران پرس؛

عکس| بررسی پاکسازی مناطق جنوب تهران از وجود معتادان متجاهر توسط فرمانده ناجا پایتخت

فرمانده انتظامی تهران بزرگ در بازدید میدانی از محلات شوش، مولوی و هرندی که به منظور بررسی آخرین وضعیت پاکسازی این مناطق از وجود معتادان متجاهر در کلانتری مولوی برگزار شد، از چرخه باطل جمع‌آوری و بازپروری معتادان متجاهر شدیدا انتقاد کرد.

سردار حسین رحیمی فرمانده انتظامی تهران بزرگ در بازدید میدانی از محلات شوش، مولوی و هرندی که به منظور بررسی آخرین وضعیت پاکسازی این مناطق از وجود معتادان متجاهر در کلانتری مولوی برگزار شد،  از چرخه باطل جمع‌آوری و بازپروری معتادان متجاهر شدیدا انتقاد کرد.

عکس| بررسی پاکسازی مناطق جنوب تهران از وجود معتادان متهاجر توسط فرمانده ناجا پایتختعکس| بررسی پاکسازی مناطق جنوب تهران از وجود معتادان متهاجر توسط فرمانده ناجا پایتختعکس| بررسی پاکسازی مناطق جنوب تهران از وجود معتادان متهاجر توسط فرمانده ناجا پایتختعکس| بررسی پاکسازی مناطق جنوب تهران از وجود معتادان متهاجر توسط فرمانده ناجا پایتختعکس| بررسی پاکسازی مناطق جنوب تهران از وجود معتادان متهاجر توسط فرمانده ناجا پایتختعکس| بررسی پاکسازی مناطق جنوب تهران از وجود معتادان متهاجر توسط فرمانده ناجا پایتختعکس| بررسی پاکسازی مناطق جنوب تهران از وجود معتادان متهاجر توسط فرمانده ناجا پایتختعکس| بررسی پاکسازی مناطق جنوب تهران از وجود معتادان متهاجر توسط فرمانده ناجا پایتختعکس| بررسی پاکسازی مناطق جنوب تهران از وجود معتادان متهاجر توسط فرمانده ناجا پایتختعکس| بررسی پاکسازی مناطق جنوب تهران از وجود معتادان متهاجر توسط فرمانده ناجا پایتختعکس| بررسی پاکسازی مناطق جنوب تهران از وجود معتادان متهاجر توسط فرمانده ناجا پایتختعکس| بررسی پاکسازی مناطق جنوب تهران از وجود معتادان متهاجر توسط فرمانده ناجا پایتختعکس| بررسی پاکسازی مناطق جنوب تهران از وجود معتادان متهاجر توسط فرمانده ناجا پایتختعکس| بررسی پاکسازی مناطق جنوب تهران از وجود معتادان متهاجر توسط فرمانده ناجا پایتختعکس| بررسی پاکسازی مناطق جنوب تهران از وجود معتادان متهاجر توسط فرمانده ناجا پایتختعکس| بررسی پاکسازی مناطق جنوب تهران از وجود معتادان متهاجر توسط فرمانده ناجا پایتخت

 

ارسال نظر